1. Inledning

WSJT-X är en mjukvara som är designad för att främja svagsignalskommunikation inom amatörradio. De fyra första bokstäverna i mjukvarans namn står för "Weak Signal communication by K1JT" medans suffixet "-X" indikerar att WSJT-X började som en utökad och experimentel gren av mjukvaran WSJT.

WSJT-X Version 1.6 erbjuder fem olika protokoll eller trafiksätt; JT4, JT9, JT65 WSPR samt Echo. De tre första är designade för att kunna utföra tillförlitliga QSO under extrema svagsignalsförhållanden och använder näst intill identisk meddelandestruktur och källkodning. JT65 designades för EME ("månstuds") på VHF/UHF-banden men har också visat sig vara effektivt för lågeffektskommunikation på HF banden. JT9 är i sin tur optimerad för LF, MF, samt de lägre HF-banden och har 2 dB mer känslighet än JT65 samtidigt, som den använder mindre än 10% av dess bandbredd. JT4 erbjuder en brett utbud av tonavstånd och har visat sig vara väldigt effektiv för EME på mikrovågsbanden upp till 24 GHz. Alla tre trafiksätt använder en-minuts tidsstyrda sändnings och mottagningssekvenser vilket gör att ett QSO tar som minst fyra till sex minuter. Detta inkluderar då två eller tre sändningspass från varje station där en sänder udda minuter och den andre jämna minuter (UTC). På HF-banden är det möjligt att köra världsomspännande QSO med endast några få watts uteffekt och kompromissantenner. På VHF och de högre banden är det möjligt med QSO:n (via EME och andra vågutbredningssätt) med signalnivåer från 10-15 dB under den nivå som krävs för CW.

WSPR (uttalas "whisper") står för "Weak Signal Propagation Reporter". WSPR protokollet designades för att sondera potentiella vågutbredningsvägar genom användandet av utsändningar med låg uteffekt. WSPR-meddelanden innehåller normalt den sändande stationens anropssignal, lokatorruta samt sändarens uteffekt i dBm och kan avkodas vid så låga signal till brusförhållande (SNR) som till -28 dB i 2500 Hz bandbredd. Användare av WSPR med internetanslutning kan automatiskt ladda upp lyssnarrapporter till en central databas som kallas WSPRnet. Denna ger tillgång till en karttjänst, arkivering av mottagna rapporter samt många andra funktioner.

Trafiksättet Echo ger användaren möjlighet att mäta sina egna månekon (utsända signal mot månen), även om dessa är långt under örats uppfattningsförmåga i mottagaren.

WSJT-X erbjuder även spektral visning av radion passband upp till 5 kHz, flexibel styrning av i stort sett alla moderna radiostationer som används av radioamatörer samt en bred mängd av specialhjälpmedel som exempelvis automatisk Dopplerspårning för EME QSO:n samt för Echo-tester. Mjukvaran funkar utmärkt för Windows, Macintosh och Linuxsystem och installationspaket finns tillgängligt för alla tre platformar.

WSJT-X är ett utvecklingsprojekt som arbetar med öppen källkod och görs tillgänglig under GNU General Public License (GPL) licens. Om du är kunnig inom programmering, dokumentation eller vill bidra till projektet på andra sätt är du välkommen att kontakta utecklingsteamet och berätta vad just du kan bidra med. Projektets källkod kan återfinnas på SourceForge och merparten av kommunikationen mellan utvecklarna äger rum på projektets e-mailreflektor wsjt-devel. Användarfrågor och generell kommunikation mellan användare sker på e-mailreflektorn WSJT Group.

1.1. Nyheter i Version 1.6

Som snabbreferens följer här en kort lista med vilka funktioner och förmågor som tillkommit sedan WSJT-X Version 1.5.0:

 • Trafiksättet WSPR inklusive automatisk bandhoppning och en ny tvåpass-dekoder som kan avkoda överlappande signaler.

 • Funktioner för EME inklusive JT4 (undertrafiksätten A-G), trafiksättet ECHO samt automatisk dopplerspårning. JT4-dekodern är mer känslig än den i den sista versionen av WSJT och "message averaging" är nu helt automatiserat. (Notera att undertrafiksätten JT65B och JT65C också finns i Version 1.6. Dock är den högkänsliga dekodern som är nödvändig för EME med JT65 ännu inte tillgänglig.)

 • Verktyg för att utföra en noggrann frekvenskalibrering av din radio. Noggrannheten kan justeras in så man hela tiden ligger rätt inom ungefär 1 Hz på den korrekta frekvensen.

 • Standarsfrekvenser per trafiksätt finns tillgängligt i en droplista för enkelt urval.

 • Ett antal korrigeringar av Hamlib-biblioteket för att fixa trilskande rigstyrningsfunktioner. Otillförlitliga funktioner till vissa speciella radiostationer har även tagits bort.

1.2. Kommande versioner

Det har lagts ner mycket arbete på WSJT-X Version 1.7. Mer än 100 individer har själva komplierat denna version som en del av utvecklingsprocessesen och rapporterat hur de upplever mjukvaran. Nästa version kommer att erbjuda ett antal snabba trafiksätt avsedda för meteor- och jonosfärsscatter samt en ny FEC-förbättrat trafiksätt kallat JTMSK. Den kommer dessutom ha en signifikativt förbättrad JT65 dekoder som är speciellt fördelaktig på de trånga HF-banden. Från och med version 1.7 kommer även WSJT-X inte längre använda sig av den källkodsskyddade Koetter-Vardy algoritmen (KVASD).

2. Systemkrav

 • SSB-sändtagare med antenn.

 • Dator med operativsystemen Windows (XP eller senare version), Linux, eller OS X.

 • Processor med klockhastigheten 1.5 GHz eller snabbare samt 200 MB ledigt minne.

 • Skärm med minst 1024 x 780 i grafikupplösning.

 • Gränssnitt mellan dator och radio för växling mellan sändning och mottagning. T.ex. via serieport eller likvärdig enhet via USB, CAT-styrning eller VOX.

 • Ljudenhet med in och utgångar som stödjs av operativsystemet samt är konfigurerade med en samplingshastighet av 48000 Hz.

 • Anslutning mellan dator och radio via USB som stödjer ljudöverföring.

 • En möjlighet att synkronisera datorns klocka till UTC-tid inom ±1 sekund.

3. Installation

Installationpaket för Windows, Linux, och OS X återfinns på WSJT hemsida. Klicka på länken WSJT-X i den vänstra marginalen och välj sedan det installationspaket som passar ditt operativsystem.

3.1. Windows

Ladda ner och kör paketfilen wsjtx-1.6.0-win32.exe och följ dessa instruktioner:

 • Installera WSJT-X i en egen katalog istället för den vanliga placeringen i C:\Program\WSJTX. Föreslagna installationskataloger är C:\WSJTX eller C:\WSJT\WSJTX.

 • Alla programfiler som är relaterade till WSJT-X kommer att sparas i den angivna installationskatalogen samt dess underkataloger.

 • Loggar och andra arbetsfiler återfinns normalt sett i katalogen C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\WSJT-X.

Important Observera att din dator kan vara konfigurerad så att denna katalog är "osynlig". Den finns dock ändå där och är åtkomlig. Alternativt är katalognamnet %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\.
 • Den inbyggda Windowsfunktionen för tidssynkronisering är vanligtvis inte tillräcklig för att förse programmet med en tillräckligt korrekt tid. Vi rekommenderar istället att ni laddar ner och installerar programmet Meinberg NTP (titta på Network Time Protocol Setup för nerladdning och installationanvisning), (Observera att sidan är på Engelska) eller Dimension 4 från Thinking Man Software.

 • WSJT-X förväntar sig att ditt ljudkort använder 48000 Hz i samplingshastighet. För att vara säker på att denna gör detta, öppna din dators kontrollpanel för Ljud, välj Inspelnings och Uppspelnings flikarna. Klicka sedan på Inställningar, Avancerat och välj 16 bitar, 48000 Hz (DVD Kvalitet).

 • För att avinstallera WSJT-X, klicka på Uninstall-länken i Windows startmeny. Programmet kan också avinstalleras genom att använda Program och funktioner på Windows Kontrollpanel.

3.2. Linux

För Debian, Ubuntu och andra Debian-baserade system finns färdiga paket för installation. Öppna ett terminalfönster och följ anvisningen här under:

 • 32-bit: wsjtx_1.6.0_i386.deb

  • För att installera:

   sudo dpkg -i wsjtx_1.6.0_i386.deb
  • Avinstallera:

   sudo dpkg -P wsjtx
 • 64-bit: wsjtx_1.6.0_amd64.deb

  • För att installera:

   sudo dpkg -i wsjtx_1.6.0_amd64.deb
  • Avinstallera:

   sudo dpkg -P wsjtx

Du kan också behöva utföra följande åtgärder i ett terminalfönster:

sudo apt-get install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5
sudo apt-get install libfftw3-single3

För Ubuntu 15.04 och liknande system, utför de ovanstående åtgärderna samt

sudo apt-get install libqt5opengl5

För Fedora, Red Hat, och andra rpm-baserade system finns färdiga rpm-paket för installation. Öppna ett terminalfönster och följ anvisningen här under::

 • 32-bit: wsjtx-1.6.0-i686.rpm

  • För att installera:

   sudo rpm -i wsjtx-1.6.0-i686.rpm
  • Avinstallera:

   sudo rpm -e wsjtx
 • 64-bit: wsjtx-1.6.0-x86_64.rpm

  • För att installera:

   sudo rpm -i wsjtx-1.6.0-x86_64.rpm
  • Avinstallera:

   sudo rpm -e wsjtx

Du kan också behöva utföra följande åtgärd i ett terminalfönster:

sudo yum install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. Macintosh OS X

OS X 10.7 och senare: Ladda ner filen wsjtx-1.6.0-Darwin.dmg till datorns skrivbord, dubbelklicka på filen och läs ReadMe filen för att ta del av viktig installationsinformation.

Om du redan har en tidigare version installerad kan du behålla denna genom att ändra dess namn i Applikations-katalogen ( exempelvis från WSJT-X till WSJT-X_1.5). Du kan sedan fortsätta med installationen.

Var uppmärksam på följande:

 • Använd datorns Audio MIDI inställningar för att konfigurera ditt ljudkort till 48000 Hz, två kanaler, 16-bit format.

 • Använd Systeminställningar för att välja en yttre tidskälla för att hålla din systemklocka synkroniserad med UTC tid.

 • För att avinstallera, dra WSJT-X programmet från Applikationer till Papperskorgen.

4. Inställningar

Starta programmet och välj Settings i File-menyn i menylisten eller tryck F2-tangenten. (På Macintosh välj Preferences från WSJT-X menyn eller använd tangentbordskommandot Cmd+,). Följande avsnitt beskriver de tillgängliga inställningara för var och en av de sju flikarna i programmets inställningsfönster.

4.1. Fliken General

Settings Window

Välj fliken General i Settings fönstret. I fälten under Station Details, skriv in din signal och lokatorruta med 4 eller 6 tecken. Denna information är tillräcklig för att komma igång.

Important Om du använder ett signal med ett extra prefix eller suffix eller önskar köra en sådan station, läs igenom avsnittet Sammansatta signaler. Valen under "Message generation for type 2 compound callsign holders" tas även upp under detta avsnitt.

För de övriga inställningarna på denna flik:

 • Display: Inställningar för hur information visas i huvudfönstret.

  • Blank line between decoding periods: Om denna är vald läggs en tom rad (streckad rad) till mellan avkodningsperioder i meddelandefönstret Band Activity.

  • Display distances in miles: Om denna är vald visas avståndet under textfältet för "DX Grid" i imperiska miles istället för km.

  • Tx message to Rx frequency window: Om denna är vald visas dina utsända meddelanden i meddelandefönstret Rx Frequency.

  • Show DXCC entity and worked before status: Om denna är vald visas det mottagna signalens DXCC land samt om denna har körts innan.

  • Knappen Font ger dig möjlighet att ändra programmets teckensnitt och dess storlek i alla fönster.

  • Knappen Decoded Text Font ger dig möjlighet att ändra teckensnitt och dess storlek för de båda meddelandefönstrena.

 • Behavior: Inställningar för programbeteende.

  • Monitor off at startup: Stänger av avkodningsprocessen vid programstart.

  • Double-click on call sets Tx enable: Aktiverar knappen Enable Tx och en utsändning kommer starta automatiskt vid tillbörlig tidpunkt.

  • Disable Tx after sending 73: Deaktiverar knappen Enable Tx efter man har sänt meddelandet "73".

  • Runaway Tx watchdog: Deaktiverar möjligheten att sända meddelande efter ett antal utsändningar för att undvika oavsiktliga utsändningar, t.ex. om man lämnar sin station tillfälligt.

  • CW ID after 73: Sänder din anropssignal i morsekod efter att meddelandet 73 har utsänts.

  • Monitor returns to last used freqency: När denna är aktiverad kommer programmet att ställa in radion på den frekvens som sist användes när Monitor-knappen deaktiverades.

  • Allow Tx frequency changes while transmitting: Tillåter att utsändningsfrekvensen ändras undertiden en utsändning pågår. Funktionen används av VHF+ funktionerna för automatisk dopplerspårning.

  • Enable VHF/UHF/Microwave features: Aktiverar funktioner att använda på VHF och högre frekvenser.

  • Decode at t=52 s: Tvingar all avkodning att ske var 52:e sekund varje minut. Funktionen används för att kompensera för tidsfördröjningen av signaler vid EME-trafik.

  • Periodic CW ID Interval: Anger minutintervall för automatisk utsändning av morseidentifiering av din anropssignal. Valet "0" deaktiverar funktionen. Val kan göras mellan 1 till 99 minuters intervaller. Identifieringen sker alltid i den tysta perioden då avkodning sker.

4.2. Fliken Radio

Radio Tab

WSJT-X stödjer CAT (Computer Aided Transceiver)-styrning av för programmet relevanta funktioner hos de flesta moderna radiostationer. För att konfigurera programmet för just din radio, välj fliken Radio i Settings-fönstret.

 • Välj din radio i listan Rig eller välj None om du inte vill använda CAT-styrning.

 • Använder du DX Lab Suite Commander, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl eller OmniRig för att styra din radio kan du även välja en av dessa i listan. När någon av dessa är invalda kommer fältet under CAT Control ändras till Network Server. Lämna detta fält tomt för att använda standardinställningarna för styrningsprogrammet som du använder på samma dator. Om styrningsprogrammet körs på en annan dator och/eller port, ange detta här. Ställ muspekaren över fältet för att se vilka inställningar som behövs.

 • Välj OmniRig Rig 1 eller OmniRig Rig 2 för att ansluta till en OmniRig server som körs på samma dator. Notera att OmniRig endast finns tillgängligt till Windowssystem.

 • Ställ in Poll Interval till det önskade intervall som WSJT-X skall efterfråga information från din radio. För de flesta radioapparater är ett intervall på 1-3 sekunder tillräckligt.

 • CAT Control: För att låta WSJT-X styra radion direkt istället för att använda ett tredjepartsprogram behöver man göra följande inställningar:

  • Välj den serieport som skall användas för att kommunicera med din radio i listan Serial Port.

  • Serial Port Parameters: Välj datahastighet för kommunikationen med din radio i listan Baud Rate, antal databitar under Data Bits, antal stopbitar under Stop Bits och handskakningsmetod under Handshake. Kontrollera din radios användarhandbok för rätt inställningar.

  • Force Control Lines: Några radiostationer kräver att serieportens RTS och/eller DTR kontrollsignaler ställs antingen högt eller lågt. Använd endast dessa inställningar om du behöver det (t.ex. för att strömförsörja radions serieinterface).

 • PTT Method: Välj VOX, CAT, DTR eller RTS som metod för nyckling av radion. Om du valt DTR eller RTS, välj önskad serieport (kan vara samma som används till CAT-styrning). Välj VOX om du använder ett externt interface (t.ex Signalink) eller använder radions VOX-funktion för att nyckla radion.

 • Transmit Audio Source: Vissa radioapparater tillåter dig välja vilken kontakt där ljudsignalen för utsändning skall kopplas in. Om möjligt, välj Rear/Data för radions tillbehörskontakt eller Front/Mic för t.ex mikrofonkontakten.

 • Mode: WSJT-X använder det övre sidbandet (USB) för utsändning och mottagning. Välj USB eller Data/Pkt om din radio har en sådan trafiksättsinställning samt använder tillbehörskontakten på radions baksida. Vissa radioapparater har även bredare och/eller plattare passband när Data/Pkt är invalt. Välj None om du inte vill att WSJT-X skall ändra radions trafiksättsinställning.

 • Split Operation: Det finns stora fördelar med att använda Split funktionen (separata VFO:er för mottagning och sändning) om din radio stödjer detta. Om den inte gör det kan WSJT-X simulera detta. Båda metoderna kommer bidra till att skapa en renare utsänd signal genom att denna hela tiden ligger mellan 1500 Hz till 2000 Hz. Man undviker därför att signalen ligger i kanten på passbandet. Välj Rig för att använda din radios splitfunktion eller Fake It för att låta WSJT-X justera VFO frekvensen efter behov vid växling mellan sändning och mottagning. Välj None om du inte vill använda splitfunktionen.

När alla inställningar är utförda, klicka på Test CAT för att testa kommunikationen mellan WSJT-X och din radio. Knappen indikerar grönt när kommunikationen med din radio fungerar. En röd indikering innebär att kommunikationen har misslyckats. Även ett felmeddelande kommer att visas. Efter testet har lyckats, klicka på Test PTT för att verifiera att nycklingen av radion fungerar.

4.3. Fliken Audio

WSJT-X Audio Configuration Screen

Välj fliken Audio för att konfigurera programmets ljudinställningar.

 • Soundcard: Välj vilken ljudenhet som skall användas som ingång (Input), samt utgång (Output). Vanligtvis är Mono-inställningen tillräcklig dock kan man i speciella fall välja vänster (Left), höger (Right) eller båda stereokanalerna (Both).

Important Om du väljer den ljudenhet som också är datorns standardenhet så behöver du deaktivera datorns systemljud. Annars kommer dessa att sändas ut via din radio.
Important Säkerställ att din ljudenhet är inställd till 48000 Hz samt 16 bitar i samplingshastighet.
 • Save Directory: WSJT-X kan spara de mottagna ljudsekvenserna som .wav-filer. Standardkatalogen för dessa filer finns redan angiven. Du kan om du vill ändra denna till en katalog du själv önskar.

 • AzEl Directory: En fil vid namn azel.dat kommer att finnas i den angivna katalogen. Filen innehåller information som kan användass av andra program för automatisk spårning av solen eller månen. Filen innehåller dessutom uträknat data för dopplerskiftet för en specificerad EME-utbredningsväg. Filen uppdateras med ny information varje sekund.

4.4. Fliken Tx Macros

Tx Macros Screen

Tx Macros är en lista med fritextmeddelanden som används ofta, t.ex som meddelandena här ovan.

 • För att lägga till ett eget meddelande, skriv in önskad text (upp till 13 tecken) i textfältet längst upp och klicka på Add.

 • För att ta bort ett meddelande, klicka på meddelandet och sedan på Delete.

 • De sparade meddelandena kan ordnas om genom att markera och dra dem uppåt eller neråt i listan. Listordningen kommer att behållas även när WSJT-X startas om.

4.5. Fliken Reporting

Reporting Screen

På fliken Reporting finns inställningar för loggning av QSO och rapportering av avkodade signaler.

 • Logging: Välj önskat val genom att markera rutan.

  • Prompt me to log QSO: Detta val gör att att dialogrutnan för att logga det aktiva QSO:t kommer upp när "73"-meddelandet sänds.

  • Convert mode to RTTY: Konverterar benämningen för trafiksättet i loggen till RTTY för det loggade QSO:t.

  • dB reports to comments: Lägger till den mottagna och den sända signalrapporten i fältet "comments" i dialogrutan för loggning.

  • Clear DX call and grid after logging: När denna är markerad rensas fälten "DX Call" samt "DX Grid" i huvudfönstret på information efter ett genomfört QSO.

 • Network Services: Markera Enable PSK Reporter Spotting för att sända information om mottagna stationer till PSK Reporter-tjänsten.

 • UDP Server: Dessa inställningar kontrollerar nätverksnamn eller nätverksadress samt portnummer som används av tredjepartsprogram som vill veta information om programmets mottagningsstatus. Program som JTAlert använder denna funktion för att få information av WSJT-X.

4.6. Fliken Frequencies

Frequency Screen

Under fliken Frequencies återfinns inställningar för de olika WSJT-trafiksättens arbetsfrekvenser.

Working Frequencies: Som standard innehåller denna tabell en lista med de för tillfället rekommenderade arbetsfrekvenserna för varje trafiksätt. Listan kan modifieras med egna frekvenser om man så önskar.

 • För att ändra en befintlig post i listan, klicka på denna, skriv in önskad frekvens i MHz och tryck på Enter. Programmet kommer automatiskt ange vilket frekvensband den inskrivna frekvensen tillhör.

 • För att sätta in en ny frekvenspost, högerklicka var som helst i frekvenstabellen och välj Insert. Skriv in en frekvens i MHz i textfältet som visas och välj önskat trafiksätt (kan även lämnas tomt). Klicka sedan på OK. Tabellen kan innehålla mer än en frekvens per band.

 • För att ta bort en post, högerklicka på posten och välj Delete.

 • Klicka på Reset knappen för att återställa listan till standardinställningarna.

Frequency Calibration: Denna inställning kompenserar för eventuella frekvensfel (Offset) som din radio kan ha. Om du har kalibrerat din radio med WWV, en tillförlitlig frekvensreferens eller kanske med tekniken som förklaras här, sätt in de uppmätta värdena för Intercept A och Slope B i följande ekvation:

Offset = A + B*f

där "Offset" och A benämns i Hz, f är frekvens i MHz och B är i ppm (parts per million).

Frekvensvärden som skickas till och från din radio kommer att bli justerade enligt Offset-värdet så att den visade frekvensen i WSJT-X är korrekt.

Station Information: Man kan spara information gällande sin egen stations frekvensband (Band), frekvensfel (Offset) och antennbeskrivning (Antenna Description). Informationen i antennbeskrivningen kommer även att inkluderas i rapporter som sänds till PSK Reporter. Standardinställningen för Offset är noll. Andra värden kan anges om man t.ex använder sig av en transverter.

 • För att underlätta arbetet med att ställa in rätt information kan man ta bort ointressanta frekvensband t.ex. band som man inte har utrustning eller antenner för. Klicka då på en arbetsfrekvens i listan och tryck in Ctrl+A för att välja alla poster i listan. Klicka sedan på den markerade listan och dra informationen till Station Information tabellen. Du kan nu lägga till information om ev. Offset och antennbeskrivningar.

 • För att slippa skriva in samma information flera gånger kan du kopiera informationen mellan cellerna i Station Information tabellen genom att markera en cell och dra denna till den önskade cellen.

 • När du är färdig med inställningarna, klicka OK för att stänga inställningsfönstret.

4.7. Fliken Colors

Colors Screen

WSJT-X använder färger för att markera avkodade meddelanden som innehåller vissa typer av information. Klicka på en av knapparna för att välja den önskade färgen för vare meddelandekategori.

5. Radioinställningar

Detta avsnitt hjälper dig att justera inställningarna på din radio.

Mottagarens Brusnivå
 • Om den inte redan är grönmarkerad, klicka på knappen Monitor i programmets huvudfönster för att starta mottagningsläget.

 • Försäkra dig om att din radio är inställd på USB (eller USB Data).

 • Använd radions "RF-gain"-kontroll eller/och datorns ljudmixer för att ställa in bakgrundsbrusnivån (mätskalan längst ner till höger i huvudfönstret) till runt 30 dB när inga signaler tas emot. Det är normalt bäst att stänga av AGC-funktionen eller att justera ner "RF-gain"-kontrollen för att reducera AGC-påverkan på signalerna. Om det behövs så kan du även justera reglaget bredvid dB skalan i huvudfönstret. Notera att man uppnår ett bättre dynamiskt signalförhållande med reglaget så nära mitten som möjligt.

Bandbredd och frekvensinställning
 • Om din radio har mer än en inställning för mottagarbandbredd (Passband) när man använder trafiksättet USB, välj det filter som är bredast upp till 5 kHz. Med ett så brett filter som möjligt invalt kan programmets Wide Graph-funktion (sk. vattenfall och 2D spektrum) visa både JT65 samt JT9-bandet samtidigt på vissa HF frekvenser. Mer detaljer om detta finner du under avsnittet grundläggande användarhandledning. Möjligheten för en bredare visning kan också vara hjälpsamt på VHF och uppåt då JT4 och JT56-signaler kan finnas på en betydligt större antal frekvenser.

 • Om du har ett standard SSB-filter kommer du inte se mer än 2,7 kHz bandbredd. Beroende på den exakta arbetsfrekvensen kommer man på HF-banden endast att se hela frekvenbandet för ett trafiksätt (JT65 eller JT9) och en del av frekvensbandet för det andra.

 • Man kan om man så önskar endast fokusera på ett trafiksätt åt gången genom att sätta arbetsfrekvensen till (t.ex) 14.076 för JT65 samt 14.078 för JT9. För närvarande använder JT9 en arbetsfrekvens 2 kHz högre än den för JT65.

Ljudnivå för sändning
 • Klicka på Tune knappen i huvudfönstret för att nyckla radion i sändningsläge och sända ut en kontinuerlig ton.

 • Lyssna på den utsända tonen genom att använda din radios monitoreringsfunktion. Den utsända tonen skall vara ren utan klickningar och avbrott.

 • Öppna datorns ljudinställningar för det utgående ljudets ljudenhet och justera volymkontrollen neråt från dess maxläge tills uteffekten på din sändare faller med ca. 10%. Detta är en bra nivå för det utsända ljudet.

 • Alternativt, justera det utsända ljudet med reglaget Pwr i huvudfönstrets högra sida.

 • Klicka på Tune knappen ytterligare en gång för att stoppa testutsändningen.

Important Windows Vista och senare versioner konfigurerar ljudenhter som använder Texas Instruments PCM2900 CODEC felaktigt till en mikrofoningång istället för en Line-ingång. (Detta chip används i många radioapparater med inbyggda ljudkort, USB CODECs, liksom andra ljudkortsinterface.) Om du använder en sådan enhet, ställ in mikrofonnivån för ljudenheten till 0 dB i dess inställningar.

6. Grundläggande användarhandledning

Avsnitt 6.1 till 6.4 innehåller en grundläggande handledning för att köra tvåvägs QSO med trafiksätten JT9 och JT65 på HF banden. Avsnitt 7 behandlar trafiksättet WSPR och Avsnitt 8 behandlar VHF+ funktionerna. Om du är en ny användare av WSJT-X föreslår vi att du går igenom hela användarhandledningen för HF när du är vid din radio. Detta tar ca. 20 minuter att genomföra. Om ditt huvudintresse är WSPR eller VHF+ kan du fortsätta till avsnitt 7 och 8.

6.1. Inställningar i huvudfönstret

 • Klicka på Stop knappen i huvudfönstret för att stoppa mottagningen.

 • I menylisten i huvudfönstret, välj JT9 i menyn Mode samt Deep i Decode menyn.

 • Sätt ljudfrekvenserna till Tx 1224 Hz och Rx 1224 Hz.

Important Reglage och rullister kan ändras med Piltangenterna samt Page Up/Down tangenterna. Page Up/Down ändrar kontrollerna i större steg. Man kan också skriva in siffrorna direkt i rullisten.
 • Välj Flik 2 (under Decode-knappen) för att visa de alternativa kontrollerna för att generera och välja meddelanden för sändning.

6.2. Inställningar för Wide Graph

Gör följande inställningar i fönstret Wide Graph:

 • Bins/Pixel = 4

 • JT65 …. JT9 = 2500

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = Markerad

 • Välj visningsläge Cumulative

 • Gain och Zero-reglagen skall vara inställda mot mitten av sina skalor.

 • Använd musen för att justera bredden på Wide Graph-fönstret så att den övre frekvensgränsen är runt 2400 Hz.

6.3. Trafiksättet JT9

För de följande stegen kan vi låtsas att din signal är K1JT genom att skriva in denna signal i fältet My Call under fliken General i inställningsfönstret under File | Settings i menylisten. Resultaten av de följande övningarna bör då vara identiska med bilderna i anvisningen nedan.

Öppna en Wave Fil:
 • I programmets menylist, välj File | Open och välj sedan filen …\save\samples\130418_1742.wav. När filen öppnas bör du se något liknande det som visas i följande bild:

Main UI and Wide Graph
Avkodning Översikt

Avkodningen sker i slutet av en mottagningsomgång och sker i två steg. Den första avkodningen sker på den valda mottagningsfrekvensen som indikeras av den U-formade gröna markören i vattenfallet i Wide Graph-fönstret. Resultatet av avkodningen visas i både det vänstra (Band Activity) och det högra (Rx Frequency) textfönstrena i huvudfönstret. Efter detta söker programmet upp och avkodar alla signaler i det valda trafiksättet över hela passbandet. Den röda markören i vattenfallet indikerar uständningsfrekvensen.

Sju avkodningsbara JT9 signaler finns tillgängliga i exempelfilen. När denna filen spelades in höll KF4RWA att avsluta ett QSO med K1JT. Då den gröna markören är placerad på hans frekvens i passbandet, 1224 Hz, kommer meddelandet K1JT KF4RWA 73 att avkodas först och visas i RX Frequency-fönstret. Band Activity-fönstret kommer också att visa meddelandet samt alla de andra avkodade signaler i passbandet. Som standard kommer meddelanden som innehåller "CQ" markeras i grönt och meddelanden som innehåller din signal (i detta fall K1JT) markeras i rött.

Kontroller för avkodning

För att få en känsla för de kontroller som normalt används för att köra QSO:n, prova att med hjälp av musen klicka på avkodade meddelanden i de båda meddelandefönstrena samt signaler i Wide Graph-fönstret. Du bör efter lite undersökande dra följande slutsatser:

 • Att dubbleklicka på någon av de avkodade meddelandena markerade i grönt skall reslutera i följande:

  • Signalen och lokatorinformationen för en station som ropar CQ kommer att visas i DX Call och DX Grid-fälten.

  • Meddelanden kommer att genereras för att kunna utföra ett standard QSO.

  • Tx even är markerad eller omarkerad beroende på om man vill sända på jämn eller udda minut.

  • Markörerna för Rx och Tx är flyttade till den frekvens stationen som ropar CQ finns på.

  • Radioknappen Gen Msg ("genererade meddelande") längst ner i det högra hörnet i huvudfönstret är invald.

  • Om du har valt "Double-click on call sets Tx Enable" i inställningarna kommer knappen Enable Tx aktiveras och en utsändning kommer starta automatiskt vid lämplig tidpunkt.

 • Dubbleklicka på det avkodade meddelandet K1JT N5KDV EM41 som är markerat i rött. Detta kommer att få samma resultat som i föregående steg förutom att Tx-frekvensen (röda markören) inte flyttas. Meddelanden som detta är ofta svar på ditt eget CQ eller från en station som ropar upp dig direkt efter du avslutat ett QSO. Förmodligen vill du stanna kvar på den Tx-frekvens du redan ligger på.

 • Genom att hålla nere Ctrl-knappen på tangentbordet samtidigt som man dubbelklickar på ett avkodat meddelande kan du flytta både Tx och Rx- frekvensen. Detta kan även göras genom att markera Lock Tx=Rx i huvudfönstret vilket gör att Tx och Rx-frekvensen alltid följs åt.

 • Dubbleklicka på meddelandet från KF4RWA i någon av meddelandefönstrena. Han sänder "73" till K1JT vilket innebär att QSO:t är slut och du vill förmodligen även skicka 73 till honom. Meddelandet KF4RWA K1JT 73 är därför genererat automatiskt och invalt för att sändas vid nästa sändningspass. (Alternativt kan man välja att sända ett fritextmeddelande eller ropa CQ igen.)

 • Klicka på valfritt ställe i vattenfallet för att ställa in Rx-frekvensen (den gröna markören i vattenfallet).

 • Håll inne Ctrl-knappen och klicka på valfritt ställe i vattenfallet för att ställa in både Tx och Rx-frekvensen till samma frekvens.

 • Dubbelklicka på en signal i vattenfallet för att ställa in Rx-frekvens och göra en avkodning av signalen under markören. Den avkodade texten kommer att visas i det högra meddelandefönstret.

 • Håll inne Ctrl-knappen och dubbelklicka på en signal för att både ställa in Tx och Rx-frekvens samt avkoda signalen under markören.

 • Klicka på knappen Erase för att rensa den högra meddelandefönstret på avkodade meddelanden.

 • Dubbelklicka på knappen Erase för att rensa båda meddelandefönstrena på avkodade meddelande.

6.4. Trafiksätten JT9+JT65

I huvudfönstret:
 • Välj JT9+JT65 under menyn Mode i menylisten.

 • Klicka på knappen Tx mode i huvudfönstret tills den visar Tx JT65 samt sätt Tx och Rx-frekvenserna till 1718 Hz.

 • Dubbelklicka på Erase-knappen för att rensa eventuella meddelanden i meddelandefönstrena.

Inställningar för Wide Graph:
 • Ställ in värdet för Bins/Pixel till 7.

 • Justera bredden på Wide Graph fönstret så att den övre frekvensgränsen är ungefär 4000 Hz.

Öppna en Wav fil:
 • I huvudfönstrets menylist, Välj File | Open och leta dig fram till filen …\save\samples\130610_2343.wav.

Vattenfallet i Wide Graph fönstret bör se ut såhär:

Wide Graph Decode 130610_2343
Important Lägg märke till den Blåa markören i vattenfallets skala. Dess position ställs in vid spinnern JT65 nnnn JT9 där "nnnn" är frekvensen i Hz.När JT9+JT65-läget används kommer programmet att automatiskt avkoda JT9 signaler endast ovan denna frekvens.

JT9 signaler visas i spektrumläget Cumulative som näst intill rektangulära och med en signalbandbredd på ungefär 16 Hz. De har ingen tydlig synkroniseringston som i den lägre frekvensdelen av en JT65-signal. Både JT9 och JT65 har sin nomimella frekvens på den lägsta tonen, till vänster i sitt individuella frekvensspektrum.

Den laddade exempelfilen innehåller 17 avkodningsbara signaler. Av dessa är nio JT65- signaler (markerade med ett #-tecken i meddelandefönstrena) samt åtta JT9-signaler (markerade med ett @-tecken i meddelandefönstrena). På flerkärniga datorer kommer dekodrarna för JT9 och JT65 köras samtidigt och resultatet visas samtidigt. Band Activity-fönstret innehåller alla avkodade signaler (du kan behöva rulla tillbaka listan i fönstret för att se alla). En signal som är under den gröna markören i vattenfallet ges avkodnigsprioritet och dess meddelande visas också i Rx Frequency-fönstret.

decodes.png
 • Prova att klicka i meddelandefönstren och vattenfallet och bekräfta att programmet beter sig likadant som i exempel 1. WSJT-X avgör automatiskt trafiksättet för varje JT9 eller JT65-meddelande.

Important När du dubbelklickar på en signal i vattenfallet kommer denna bli avkodad även om det är på "fel sida" av den blåa markören. Programmet byter automatiskt till det avkodade trafiksättet vid sändning och Tx och Rx-markörerna ändrar automatiskt till rätt storlek. För att välja en JT65-signal, klicka på synktonen i dess väntra kant.
 • Dubbelklicka i vattenfallet nära 815 Hz: Ett JT65-meddelande från W7VP kommer att avkodas och visas i Rx Frequency-fönstret. Mellan kolumnen UTC och Freq hittar du dB, det uppmätta signal till brusförhållandet (SNR) samt DT vilket indikerar signalens tidsskillnad i sekunder relativt till din datorklocka.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Dubbelklicka i vattenfallet på 3196 Hz. Programmet kommer nu att avkoda ett JT9-meddelande från IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Rulla tillbaka listan i Band Activity-fönstret och dubbelklicka på meddelandet CQ DL7ACA JO40. Programmet kommer nu ställa Tx mode-knappen till JT65 samt Tx och Rx-frekvensen till DL7ACA:s arbetsfrekvens, 975 Hz. Om du i fliken General i inställningarna valt "Double-click on call sets Tx Enable" kommer programmet nu att ställa in sig för att påbörja ett QSO med DL7ACA.

 • Dubbelklicka på det avkodade JT65-meddelandet CQ TA4A KM37. Programmet kommer nu ställa Tx mode-knappen till JT9 och ändra Rx och Tx-frekvenserna till 3567 Hz. Programmet är nu redo att påbörja ett JT9-QSO med TA4A.

Öppna den första exempelfilen igen:
 • Välj File | Open i huvudfönstrets menylist och leta dig fram till filen …\save\samples\130418_1742.wav.

För att dra fullständig nytta av JT9+JT65 läget i WSJT-X behöver din mottagare ha en bandbredd på åtminstone 4 kHz. Exempelfilerna är inspelade med en mycket smalare bandbredd, ungefär 200 till 2400 Hz. Om du inte har ett mottagarfilter som är bredare än ungefär 2.7 kHz kommer det se ungefär likadant ut. För bästa visning av vattenfallet i Wide Graph-fönstret, justera värdet i Bins/Pixel och bredden på Wide Graph-fönstret så att endast den aktiva delen av spektrumet visas (t.ex 200 till 2400 Hz). Öppna exempelfilen igen efter du har gjort justeringar i inställningarna för vattenfallet och dess fönster för att uppdatera vattenfallet.

Signalerna i denna exempelfilen är endast JT9-signaler. För att avkoda dessa automatiskt i JT9+JT65-läget måste du flytta JT65 nnnn JT9-gränsen ner till 1000 Hz eller mindre.

Inställningar för vattenfallet

Det är nu en god idé att experimentera med inställningen för Start samt de reglage som kontrollerar Gain samt Zero för information i vattenfallet. Start anger vilken frekvens som skall visas på skalans vänstra sida. Gain förstärker eller dämpar signalernas amplitud i vattenfallet samt Zero höjer eller sänker spektrumets referensnivå. N Avg anger vattenfallets uppdateringshastighet. Vidare finns inställningar för olika typer av spektrum där färger och olika teman kan väljas. Det kan kanske vara hjälpsamt att avmarkera Flatten-inställingen när du justerar inställningarna för Wide Graph-fönstret. Öppna exempelfilen igen efter du har gjort justeringar i inställningarna för att uppdatera vattenfallet.

Important När du är färdig med användarhandledningen, glöm inte att ändra signalen i inställningen My Call under fliken General i programmets inställningar till din egen signal.

7. Trafiksättet WSPR

 • Välj WSPR-2 i menyn Mode i menylisten. Huvudfönstret kommer nu konfigurera om sig till ett användargränssnitt för WSPR samt att några kontroller försvinner då dessa inte används i WSPR.

 • Ställ in Wide Graph-fönstret som i bilden nedan.