1. Inledning

WSJT-X är en mjukvara som är designad för att främja svagsignalskommunikation inom amatörradio. De fyra första bokstäverna i mjukvarans namn står för “Weak Signal communication by K1JT,” medans suffixet “-X” indikerar att WSJT-X började som en utökad och experimentel gren av mjukvaran WSJT.

WSJT-X Version 1.9 erbjuder nio olika protokoll eller trafiksätts: FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR och Echo. De fem första är designade för att kunna utföra tillförlitliga QSO under extrema svagsignalsförhållanden och använder näst intill identisk meddelandestruktur och källkod. JT65 och QRA64 designades för EME (“månstuds”) på VHF/UHF-banden men har också visat sig vara effektivt för lågeffektskommunikation på HF banden. QRA64 har ett antal fördelar jämfört med JT65, bland annat bättre prestanda för de väldigt svaga signalerna. Vi föreställer oss att med tiden kommer detta att ersätta JT65 för EME. JT9 är i sin tur optimerad för LF, MF samt de lägre HF-banden och har 2 dB mer känslighet än JT65 samtidigt som den använder mindre än 10% av dess bandbredd. JT4 erbjuder en brett utbud av tonavstånd och har visat sig vara väldigt effektiv för EME på mikrovågsbanden upp till 24 GHz. Alla dessa “långsamma” trafiksätt använder en-minuts tidsstyrda sändnings och mottagningssekvenser vilket gör att ett QSO tar som minst fyra till sex minuter. Detta inkluderar då två eller tre sändningspass från varje station där en sänder udda minuter och den andre jämna minuter (UTC). FT8 liknar ovanstående rent operativt men är fyra gånger sanabbare (15-sekunders T/R sekvenser) samt har några dB mindre käsnlighet. På HF-banden är det möjligt att köra världsomspännande QSO med endast några få watts uteffekt och kompromissantenner. På VHF och de högre banden är det möjligt med QSO:n (via EME och andra vågutbredningssätt) med signalnivåer från 10-15 dB under den nivå som krävs för CW.

ISCAT, MSK144, och de valbara undertrafiksätten JT9E-H är “snabba” protokoll som är designade att dra nytta av de korta signalförbättringarna från joniserade meteorspår, flygplansscatter och andra typer av scatter-utbredning. Trafiksätten använder sig av tidsstyrda sekvenser på 5, 10, 15 eller 30 sekunders varaktighet. Meddelandena utsänds upprepade gånger i hög hastighet (upp till 250 tecken per sekund för MSK144) för att dra nytta så mycket som möjligt av de korta reflektionerna i meteorspåren, även kallade för “pings”. ISCAT använder sig av meddelande i fritt format upp till 28 tecken, medans MSK144 använder samma strukturerade meddelande som de långsamma trafiksätten och valfritt en förkortad format.

WSPR (uttalas "whisper") står för "Weak Signal Propagation Reporter". WSPR protokollet designades för att sondera potentiella vågutbredningsvägar genom användandet av utsändningar med låg uteffekt. WSPR-meddelanden innehåller normalt den sändande stationens anropssignal, lokatorruta samt sändarens uteffekt i dBm och kan avkodas vid så låga signal till brusförhållande (SNR) som till -28 dB i 2500 Hz bandbredd. Användare av WSPR med internetanslutning kan automatiskt ladda upp lyssnarrapporter till en central databas som kallas WSPRnet. Denna ger tillgång till en karttjänst, arkivering av mottagna rapporter samt många andra funktioner.

Trafiksättet Echo ger användaren möjlighet att mäta sina egna månekon (utsända signal mot månen), även om dessa är långt under örats uppfattningsförmåga i mottagaren.

WSJT-X erbjuder även spektral visning av radion passband upp till 5 kHz, flexibel styrning av i stort sett alla moderna radiostationer som används av radioamatörer samt en bred mängd av specialhjälpmedel som exempelvis automatisk Dopplerspårning för EME QSO:n samt för Echo-tester. Mjukvaran funkar utmärkt för Windows, Macintosh och Linuxsystem och installationspaket finns tillgängligt för alla tre platformar.

Versionnummer: WSJT-X release nummer har s.k “major, minor och patch” nummer vilka 'r separerade av perioder: t.ex WSJT-X Version 1.9.0. Tillfälliga “beta” releasekandidater släpps ibland före en ny s.k “general-availability”-release för att få in återkoppling från användarna T.ex version 1.9.0-rc1, 1.9.0-rc2 mm. är alltså beta-releaser som tillslut kommer att släppas som den slutgiltliga versionen, v1.9.0. Releasekandidater skall bara användas under en kort period för test och utprovning och användningen av dessa sker under förutsättning att användaren ger återkoppling till utvecklingsgruppen. Releasekandidater skall inte användas i luften efter den slutgiltliga versionen släppts.

1.1. Nyheter i Version 1.9

Som snabbreferens följer här en kort lista med vilka funktioner och förmågor som tillkommit sedan WSJT-X Version 1.8.0:

 • Ny FT8 DXpedition Mode som stöder avverkande av QSO:n i hög takt i en Pile up.

 • Avkodningsförbättringar för JT65 vilket inkluderar a priori (AP) avkodning när VHF/UHF/Mikrovågs-funktionerna är aktiverade.

 • Valbar autosekvensiering i JT4, JT9 och JT65 när VHF/UHF/Mikrovågs-funktionerna är aktiverade.

 • Bättre undertryckning av falska avkodningar som är genererade genom AP-avkodning i FT8.

 • Förbättrad avkodningsprestanda i WSPR, speciellt på LF och MF-banden.

 • Mindre justeringar i beteendet i autosekvensieringsfunktionen.

 • Mer flexibla kontrollfunktioner för Doppler trafik via EME.

 • Förbättrad känslighet i vattenfallet för väldigt svaga signaler.

 • Automatisk vidarebefordran i relatid för loggad information till N1MM Logger+ .

 • Utökade och förbättrade UDP-meddelande till samarbetande programvaror.

 • Bugfixar och andra mindre förändringar i användargränssnittet.

1.2. Symbolförklaring

I denna användarmanual används följande symboler för att göra läsaren uppmärksam på olika typer av information:

Noteringar innehåller information som kan vara intressant för vissa användare.
Tips på programfunktioner eller förmågor som annars kan förbises.
Varningar om användande som kan leda till oönskade konsekvenser.

1.3. Hur du kan bidra?

WSJT-X är en del av en projekt med öppen källkod som släpps under GNU General Public License (GPL). Om du har kunskaper inom programmering, dokumentation eller på annat sätt vill bidra till projektet, kontakta utvecklingsteamet och berätta vad du kan bidra med. Projektets källkod återfinns på SourceForge och merparten av kommunikationen mellan utvecklarna sker på projektets emailreflektor wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Bugrapporter och förslag på nya funktioner, förbättringar till WSJT-X användarmanual mm. kan också sändas till WSJT Group email-reflektor. Du måste ansluta dig till relevant grupp eller reflektor för att kunna kommunicera via dessa.

2. Systemkrav

 • SSB-sändtagare med antenn.

 • Dator med operativsystemen Windows (XP eller senare version), Linux, eller OS X.

 • Processor med klockhastigheten 1.5 GHz eller snabbare samt 200 MB ledigt minne. Datorer med bättre prestanda används fördelaktigen.

 • Skärm med minst 1024 x 780 i grafikupplösning.

 • Gränssnitt mellan dator och radio för växling mellan sändning och mottagning. T.ex. via serieport eller likvärdig enhet via USB, CAT-styrning eller VOX.

 • Ljudenhet med in och utgångar som stödjs av operativsystemet samt är konfigurerade med en samplingshastighet av 48000 Hz, 16 bitar.

 • Anslutning mellan dator och radio via USB som stödjer ljudöverföring.

 • En möjlighet att synkronisera datorns klocka till UTC-tid inom ±1 sekund.

3. Installation

Installationpaket för Windows, Linux, och OS X återfinns på WSJT:s hemsida (WSJT Home Page). Klicka på länken WSJT-X i den vänstra marginalen och välj sedan det installationspaket som passar ditt operativsystem.

3.1. Windows

Ladda ner och kör paketfilen wsjtx-1.9.1-win32.exe och följ dessa instruktioner:

 • Installera WSJT-X i en egen katalog istället för den vanliga placeringen i C:\Program Files\WSJTX. Föreslagna installationskataloger är C:\WSJTX eller C:\WSJT\WSJTX.

 • Alla programfiler som är relaterade till WSJT-X kommer att sparas i den angivna installationskatalogen samt dess underkataloger.

 • Loggar och andra arbetsfiler återfinns normalt sett i katalogen C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\WSJT-X.

Observera att din dator kan vara konfigurerad så att denna katalog är “osynlig”. Den finns dock ändå där och är åtkomlig. Alternativt är katalognamnet %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\.
 • Den inbyggda Windowsfunktionen för tidssynkronisering är vanligtvis inte tillräcklig för att förse programmet med en tillräckligt korrekt tid. Vi rekommenderar istället att ni laddar ner och installerar programmet Meinberg NTP (titta på Network Time Protocol Setup för nerladdning och installationanvisning), (Observera att sidan är på Engelska) eller Dimension 4 från Thinking Man Software.

 • WSJT-X förväntar sig att ditt ljudkort använder 48000 Hz i samplingshastighet. För att vara säker på att denna gör detta, öppna din dators kontrollpanel för Ljud, välj Inspelnings och Uppspelnings-flikarna. Klicka sedan på Inställningar, Avancerat och välj 16 bitar, 48000 Hz (DVD Kvalitet).

 • För att avinstallera WSJT-X, klicka på Uninstall-länken i Windows startmeny. Programmet kan också avinstalleras genom att använda Program och funktioner på Windows Kontrollpanel.

3.2. Linux

För Debian, Ubuntu och andra Debian-baserade system inklusive Raspbian finns färdiga paket för installation. Öppna ett terminalfönster och följ anvisningen här under:

 • 32-bit: wsjtx_1.9.1_i386.deb

  • För att installera:

   sudo dpkg -i wsjtx_1.9.1_i386.deb
  • Avinstallera:

   sudo dpkg -P wsjtx
 • 64-bit: wsjtx_1.9.1_amd64.deb

  • För att installera:

   sudo dpkg -i wsjtx_1.9.1_amd64.deb
 • 64-bit: wsjtx_1.9.1_armhf.deb

  • För att installera:

   sudo dpkg -i wsjtx_1.9.1_armhf.deb
  • Avinstallera:

   sudo dpkg -P wsjtx

Du kan också behöva utföra följande åtgärder i ett terminalfönster:

sudo apt install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libfftw3-single3

För Fedora, Red Hat, och andra rpm-baserade system finns färdiga rpm-paket för installation. Öppna ett terminalfönster och följ anvisningen här under:

 • 32-bit: wsjtx-1.9.1-i686.rpm

  • För att installera:

   sudo rpm -i wsjtx-1.9.1-i686.rpm
  • Avinstallera:

   sudo rpm -e wsjtx
 • 64-bit: wsjtx-1.9.1-x86_64.rpm

  • För att installera:

   sudo rpm -i wsjtx-1.9.1-x86_64.rpm
  • Avinstallera:

   sudo rpm -e wsjtx

Du kan också behöva utföra följande åtgärd i ett terminalfönster:

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. OS X and macOS

OS X 10.9 och senare: Ladda ner filen wsjtx-1.9.1-Darwin.dmg till datorns skrivbord, dubbelklicka på filen och läs ReadMe filen för att ta del av viktig installationsinformation.

Om du redan har en tidigare version installerad kan du behålla denna genom att ändra dess namn i Applikations-katalogen ( exempelvis från WSJT-X till WSJT-X_1.8). Du kan sedan fortsätta med installationen.

Var uppmärksam på följande:

 • Använd datorns Audio MIDI inställningar för att konfigurera ditt ljudkort till 48000 Hz, två kanaler, 16-bit format.

 • Använd Systeminställningar för att välja en yttre tidskälla för att hålla din systemklocka synkroniserad med UTC tid.

 • För att avinstallera, dra WSJT-X programmet från Applikationer till Papperskorgen.

4. Inställningar

Starta programmet och välj Settings i File-menyn i menylisten eller tryck F2-tangenten. (På Macintosh välj Preferences från WSJT-X menyn eller använd tangentbordskommandot Cmd+,). Följande avsnitt beskriver de tillgängliga inställningara för var och en av de åtta flikarna i programmets inställningsfönster.

4.1. Fliken General

Settings Window

Välj fliken General i Settings fönstret. I fälten under Station Details, skriv in din anropssignal och lokatorruta med 4 eller 6 tecken. Välj även din IARU-region. Region 1 är Europa, Afrika, Mellan Östern och Norra Asien. Region 2 är Nord och Sydamerika samt Region 3 är Södra Asien och Stilla Havs-regionen. Denna information är tillräcklig för att komma igång.

Om du använder ett signal med ett extra prefix eller suffix eller önskar köra en sådan station, läs igenom avsnittet Sammansatta signaler. Valen under "Message generation for type 2 compound callsign holders" tas även upp under detta avsnitt.

För de övriga inställningarna på denna flik:

 • Display: Inställningar för hur information visas i huvudfönstret.

  • Blank line between decoding periods: Om denna är vald läggs en tom rad (streckad rad) till mellan avkodningsperioder i meddelandefönstret Band Activity.

  • Display distances in miles: Om denna är vald visas avståndet under textfältet för "DX Grid" i imperiska miles istället för km.

  • Tx message to Rx frequency window: Om denna är vald visas dina utsända meddelanden i meddelandefönstret Rx Frequency.

  • Show DXCC entity and worked before status: Om denna är vald visas det mottagna signalens DXCC land samt om denna har körts innan.

  • Knappen Font ger dig möjlighet att ändra programmets teckensnitt och dess storlek i alla fönster.

  • Knappen Decoded Text Font ger dig möjlighet att ändra teckensnitt och dess storlek för de båda meddelandefönstrena.

 • Behavior: Inställningar för programbeteende.

  • Monitor off at startup: Valet gör att avkodningsprocessen är stoppad vid programstart.

  • Monitor returns to last used freqency: När denna är aktiverad kommer programmet att ställa in radion på den frekvens som sist användes när Monitor-knappen deaktiverades.

  • Double-click on call sets Tx enable: Aktiverar knappen Enable Tx och en utsändning kommer starta automatiskt vid tillbörlig tidpunkt.

  • Disable Tx after sending 73: Deaktiverar knappen Enable Tx efter man har sänt meddelandet "73".

  • CW ID after 73: Sänder din anropssignal i morsekod efter att meddelandet 73 har utsänts.

  • Enable VHF/UHF/Microwave features: Aktiverar funktioner att använda på VHF och högre frekvenser.

När man aktiverar "VHF/UHF/Microwave features" deaktiveras den bredbandiga multidekodern för bl.a JT65. Vid trafik på HF-frekvenserna är det därför vanligtvis bäst att deaktivera detta val.
 • Allow Tx frequency changes while transmitting: Tillåter att utsändningsfrekvensen ändras undertiden en utsändning pågår. Funktionen används av VHF+ funktionerna för automatisk dopplerspårning.

 • Single decode: Gör så att endast signaler på Rx-frekvensen avkodas. Används på VHF och högre frekvenser.

 • Decode after EME delay: Tvingar all avkodning att ske var 52:e sekund varje minut. Funktionen används för att kompensera för tidsfördröjningen av signaler vid EME-trafik.

 • Runaway Tx watchdog: Deaktiverar möjligheten att sända meddelande efter ett antal utsändningar för att undvika oavsiktliga utsändningar, t.ex. om man lämnar sin station tillfälligt. Välj antal minuter som skall passera före deaktiveringen sker. Standard är 6 minuter.

 • Periodic CW ID Interval: Anger minutintervall för automatisk utsändning av morseidentifiering av din anropssignal. Valet "0" deaktiverar funktionen. Val kan göras mellan 1 till 99 minuters intervaller. Identifieringen sker alltid i den tysta perioden då avkodning sker.

4.2. Fliken Radio

Radio Tab

WSJT-X stödjer CAT (Computer Aided Transceiver)-styrning av för programmet relevanta funktioner hos de flesta moderna radiostationer. För att konfigurera programmet för just din radio, välj fliken Radio i Settings-fönstret.

 • Välj din radio i listan Rig eller välj None om du inte vill använda CAT-styrning.

 • Använder du DX Lab Suite Commander, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl eller OmniRig för att styra din radio kan du även välja en av dessa i listan. När någon av dessa är invalda kommer fältet under CAT Control ändras till Network Server. Lämna detta fält tomt för att använda standardinställningarna för styrningsprogrammet som du använder på samma dator. Om styrningsprogrammet körs på en annan dator och/eller port, ange detta här. Ställ muspekaren över fältet för att se vilka inställningar som behövs.

 • Välj OmniRig Rig 1 eller OmniRig Rig 2 för att ansluta till en OmniRig server som körs på samma dator. Notera att OmniRig endast finns tillgängligt till Windowssystem.

 • Ställ in Poll Interval till det önskade intervall som WSJT-X skall efterfråga information från din radio. För de flesta radioapparater är ett intervall på 1-3 sekunder tillräckligt.

 • CAT Control: För att låta WSJT-X styra radion direkt istället för att använda ett tredjepartsprogram behöver man göra följande inställningar:

  • Välj den serieport som skall användas för att kommunicera med din radio i listan Serial Port.

  • Serial Port Parameters: Välj datahastighet för kommunikationen med din radio i listan Baud Rate, antal databitar under Data Bits, antal stopbitar under Stop Bits och handskakningsmetod under Handshake. Kontrollera din radios användarhandbok för rätt inställningar.

  • Force Control Lines: Några radiostationer kräver att serieportens RTS och/eller DTR kontrollsignaler ställs antingen högt eller lågt. Använd endast dessa inställningar om du behöver det (t.ex. för att strömförsörja radions serieinterface).

 • PTT Method: Välj VOX, CAT, DTR eller RTS som metod för nyckling av radion. Om du valt DTR eller RTS, välj önskad serieport (kan vara samma som används till CAT-styrning). Välj VOX om du använder ett externt interface (t.ex Signalink) eller använder radions VOX-funktion för att nyckla radion.

 • Transmit Audio Source: Vissa radioapparater tillåter dig välja vilken kontakt där ljudsignalen för utsändning skall kopplas in. Om möjligt, välj Rear/Data för radions tillbehörskontakt eller Front/Mic för t.ex mikrofonkontakten.

 • Mode: WSJT-X använder det övre sidbandet (USB) för utsändning och mottagning. Välj USB eller Data/Pkt om din radio har en sådan trafiksättsinställning samt använder tillbehörskontakten på radions baksida. Vissa radioapparater har även bredare och/eller plattare passband när Data/Pkt är invalt. Välj None om du inte vill att WSJT-X skall ändra radions trafiksättsinställning.

 • Split Operation: Det finns stora fördelar med att använda Split funktionen (separata VFO:er för mottagning och sändning) om din radio stödjer detta. Om den inte gör det kan WSJT-X simulera detta. Båda metoderna kommer bidra till att skapa en renare utsänd signal genom att denna hela tiden ligger mellan 1500 Hz till 2000 Hz. Man undviker därför att signalen ligger i kanten på passbandet. Välj Rig för att använda din radios splitfunktion eller Fake It för att låta WSJT-X justera VFO frekvensen efter behov vid växling mellan sändning och mottagning. Välj None om du inte vill använda splitfunktionen.

När alla inställningar är utförda, klicka på Test CAT för att testa kommunikationen mellan WSJT-X och din radio. Knappen indikerar grönt när kommunikationen med din radio fungerar. En röd indikering innebär att kommunikationen har misslyckats. Även ett felmeddelande kommer att visas. Efter testet har lyckats, klicka på Test PTT för att verifiera att nycklingen av radion fungerar. Om du valt VOX under PTT Method kan man testa nycklingen senare genom att använda Tune-knappen i huvudfönstret.

4.3. Fliken Audio

WSJT-X Audio Configuration Screen

Välj fliken Audio för att konfigurera programmets ljudinställningar.

 • Soundcard: Välj vilken ljudenhet som skall användas som ingång (Input), samt utgång (Output). Vanligtvis är Mono-inställningen tillräcklig dock kan man i speciella fall välja vänster (Left), höger (Right) eller båda stereokanalerna (Both).

 • Säkerställ att din ljudenhet är inställd till 48000 Hz samt 16 bitar i samplingshastighet.

Om du väljer den ljudenhet som också är datorns standardenhet så behöver du deaktivera datorns systemljud. Annars kommer dessa att sändas ut via din radio.
Windows Vista och senare versioner konfigurerar ljudenhter som använder Texas Instruments PCM2900 CODEC felaktigt till en mikrofoningång istället för en Line-ingång. (Detta chip används i många radioapparater med inbyggda ljudkort, USB CODECs, liksom andra ljudkortsinterface.) Om du använder en sådan enhet, ställ in mikrofonnivån för ljudenheten till 0 dB i dess inställningar.
 • Save Directory: WSJT-X kan spara de mottagna ljudsekvenserna som .wav-filer. Standardkatalogen för dessa filer finns redan angiven. Du kan om du vill ändra denna till en katalog du själv önskar.

 • AzEl Directory: En fil vid namn azel.dat kommer att finnas i den angivna katalogen. Filen innehåller information som kan användass av andra program för automatisk spårning av solen eller månen. Filen innehåller dessutom uträknat data för dopplerskiftet för en specificerad EME-utbredningsväg. Filen uppdateras med ny information varje sekund undertiden fönstret Astronomical Data visas.

 • Remember power settings by band: WSJT-X kan komma ihåg inställningen i reglaget Pwr för varje enskilt frekvensband. Exempelvis, när Tune är vald i denna inställning och man klickar på Tune i huvudfönstret, kommer Pwr-reglaget att automatiskt ställa in sig på det senate värdet då Tune-funktionen användes för det valda frekvensbandet.

4.4. Fliken Tx Macros

Tx Macros Screen

Tx Macros är en lista med fritextmeddelanden som används ofta, t.ex som meddelandena här ovan.

 • För att lägga till ett eget meddelande, skriv in önskad text (upp till 13 tecken) i textfältet längst upp och klicka på Add.

 • För att ta bort ett meddelande, klicka på meddelandet och sedan på Delete.

 • De sparade meddelandena kan ordnas om genom att markera och dra dem uppåt eller neråt i listan. Listordningen kommer att behållas även när WSJT-X startas om.

 • Meddelanden kan också läggas till från huvudfönstrets Tx5-fält från Flik 1 eller från Free msg-fältet i Flik 2. Detta görs genom att trycka [Enter] efter meddelandet skrivits in.

4.5. Fliken Reporting

Reporting Screen
 • Logging: Välj önskat val genom att markera rutan.

  • Prompt me to log QSO: Detta val gör att att dialogrutnan för att logga det aktiva QSO:t kommer upp när "73"-meddelandet sänds.

  • Convert mode to RTTY: Konverterar benämningen för trafiksättet i loggen till RTTY för det loggade QSO:t.

  • dB reports to comments: Lägger till den mottagna och den sända signalrapporten i fältet "comments" i dialogrutan för loggning.

  • Clear DX call and grid after logging: När denna är markerad rensas fälten "DX Call" samt "DX Grid" i huvudfönstret på information efter ett genomfört QSO.

 • Network Services: Markera Enable PSK Reporter Spotting för att sända information om mottagna stationer till PSK Reporter-tjänsten.

 • UDP Server: Dessa inställningar kontrollerar nätverksnamn eller nätverksadress samt portnummer som används av tredjepartsprogram som vill veta information om programmets mottagningsstatus. Program som t.ex JTAlert använder denna funktion för att få information av WSJT-X.

 • N1MM Logger+ Broadcasts: Markera Enable logged contact ADIF broadcast samt skriv in serverns IP-adress för att få WSJT-X att skicka information om loggade QSO:n direkt till N1MM.

4.6. Fliken Frequencies

Frequency Screen

Under fliken Frequencies återfinns inställningar för de olika WSJT-trafiksättens arbetsfrekvenser.

Working Frequencies: Som standard innehåller Working Frequencies tabellen en lista med de för tillfället rekommenderade arbetsfrekvenserna för JT4, FT8, JT9, JT65, MSK144, WSPR, och Echo. En kolumn visar även den IARU-region som frekvensen tillhör. De rekommenderade frekvenserna kan ändras över tiden eller modifieras manuellt med egna frekvenser om man så önskar.

 • För att ändra en befintlig post i listan, klicka på denna, skriv in önskad frekvens i MHz och tryck på Enter. Programmet kommer automatiskt ange vilket frekvensband den inskrivna frekvensen tillhör.

 • För att sätta in en ny frekvenspost, högerklicka var som helst i frekvenstabellen och välj Insert. Skriv in en frekvens i MHz i textfältet som visas och välj önskat trafiksätt (kan även lämnas tomt). Klicka sedan på OK. Tabellen kan innehålla mer än en frekvens per band.

 • För att ta bort en post, högerklicka på posten och välj Delete.

 • Klicka på Reset knappen för att återställa listan till standardinställningarna.

Frequency Calibration: Denna inställning kompenserar för eventuella frekvensfel (Offset) som din radio kan ha. Om du har kalibrerat din radio med WWV, en tillförlitlig frekvensreferens eller kanske med tekniken som förklaras i Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup (engelska), sätt in de uppmätta värdena för Intercept A och Slope B i följande ekvation:

Offset = A + B*f

där "Offset" och A benämns i Hz, f är frekvens i MHz och B är i ppm (parts per million).

Frekvensvärden som skickas till och från din radio kommer att bli justerade enligt Offset-värdet så att den visade frekvensen i WSJT-X är korrekt.

Station Information: Man kan spara information gällande sin egen stations frekvensband (Band), frekvensfel (Offset) och antennbeskrivning (Antenna Description). Informationen i antennbeskrivningen kommer även att inkluderas i rapporter som sänds till PSK Reporter. Standardinställningen för Offset är noll. Andra värden kan anges om man t.ex använder sig av en transverter.

 • För att underlätta arbetet med att ställa in rätt information kan man ta bort ointressanta frekvensband t.ex. band som man inte har utrustning eller antenner för. Klicka då på en arbetsfrekvens i listan och tryck in Ctrl+A för att “välja alla” poster i listan. Klicka sedan på den markerade listan och dra informationen till Station Information tabellen. Du kan nu lägga till information om ev. Offset och antennbeskrivningar.

 • För att slippa skriva in samma information flera gånger kan du kopiera informationen mellan cellerna i Station Information tabellen genom att markera en cell och dra denna till den önskade cellen.

 • När du är färdig med inställningarna, klicka OK för att stänga inställningsfönstret.

4.7. Fliken Colors

Colors Screen

WSJT-X använder färger för att markera avkodade meddelanden som innehåller vissa typer av information. Klicka på en av knapparna för att välja den önskade färgen för vare meddelandekategori.

4.8. Fliken Advanced

Settings Advanced

På fliken Advanced finns inställningar för JT65-avkodaren samt övriga inställningar.

JT65 decoding parameters

 • Random erasure patterns väger logaritmiskt det antal pseudo-slumpmässiga försök som utförs av Franke-Taylor JT65 dekodern vid avkodning. Högre nummer ger en aning bättre känslighet men ökar samtidigt tidsåtgången för avkodning. För det mesta är ett bra värde 6 eller 7.

 • Aggressive decoding level sätter tröskelvärdet för acceptabla avkodningar i "Deep Search"-läget. Högre värde gör att avkodningsresultat med lägre trovärdighetsnivå om en korrekt avkoding visas.

 • Inställningen Two-pass decoding aktiverar ett andra avkodningspass efter de första avkodade signalerna har subtraherats från den mottagna dataströmmen. Funktionen gör det lättare att avkoda t.ex överlappande signaler.

Miscellaneous

 • Sätt et positivt nummer i Degrade S/N of .wav file för att lägga till kända värden av pseudo-slumpmässigt brus som läses in från en .wav-fil. För att vara säker på att det resluterande S/N-degraderingen är nära till den önskade dB-värdet, ställ in Receiver bandwidth till det bästa uppskattade värdet gällande din mottagares effektiva bandbredd.

 • Tx delay justerar tidsförskjutningen mellan tidpunkten sändaren nycklas samt audiosignalen från programmet startar. Standard är 0.2 sekunder.

För att undvika problem med nycklingsrelän hos extern utrustning som slutsteg och preamp, rekommenderas brukandet av en hårdvaru-sequencer för att säkerställa att allt funkar korrekt.
 • Inställningen FT8 and MSK144: NA VHF Contest Mode gör så att MSK144 och FT8-meddelanden genereras och per automatik sekvensieras med 4-ställig lokatorinformation istället för signalrapporter. Detta används och krävs för de flesta Nordamerikanska VHF testerna.

 • Markera x 2 Tone spacing för att låta programmet generera den utsända ljudsignalen med den dubbla tonavståndet. Funktionen är avsedd att användas för vissa specialiserade LF/MF-sändare som delar ljudvågformen med två före vidare berarbetning.

FT8 DXpedition Mode

 • Markera Fox om du är en DXpeditionsstation som vill använda FT8 DXpedition funktionen. Markera Hound om du önskar att ha ett QSO med en Fox-station. Före man börjar använda dig av denna funktion rekommenderas det att man läser användarhandledningen för funktionen. Notera att handledningen är på engelska och kan hittas på följande länk FT8 DXpedition Mode.

5. Radioinställningar

Detta avsnitt hjälper dig att justera inställningarna på din radio.

Mottagarens Brusnivå
 • Om den inte redan är grönmarkerad, klicka på knappen Monitor i programmets huvudfönster för att starta mottagningsläget.

 • Försäkra dig om att din radio är inställd på USB (eller USB Data).

 • Använd radions "RF-gain"-kontroll eller/och datorns ljudmixer för att ställa in bakgrundsbrusnivån (mätskalan längst ner till höger i huvudfönstret) till runt 30 dB när inga signaler tas emot. Det är normalt bäst att stänga av AGC-funktionen eller att justera ner "RF-gain"-kontrollen för att reducera AGC-påverkan på signalerna.

Bandbredd och frekvensinställning
 • Om din radio har mer än en inställning för mottagarbandbredd (Passband) när man använder trafiksättet USB, välj det filter som är bredast upp till 5 kHz. Med ett så brett filter som möjligt invalt kan programmets Wide Graph-funktion (sk. vattenfall och 2D spektrum) visa både JT65 samt JT9-bandet samtidigt på vissa HF frekvenser. Mer detaljer om detta finner du under avsnittet grundläggande användarhandledning. Möjligheten för en bredare visning kan också vara hjälpsamt på VHF och uppåt då FT8, JT4, JT56 och QRA64-signaler kan finnas på en betydligt större antal frekvenser.

 • Om du har ett standard SSB-filter kommer du inte se mer än 2,7 kHz bandbredd. Beroende på den exakta arbetsfrekvensen kommer man på HF-banden endast att se hela frekvenbandet för ett trafiksätt (JT65 eller JT9) och en del av frekvensbandet för det andra.

 • Man kan om man så önskar endast fokusera på ett trafiksätt åt gången genom att sätta arbetsfrekvensen till (t.ex) 14.074 för FT8, 14.076 för JT65, eller 14.078 för JT9. För närvarande använder JT9 en arbetsfrekvens 2 kHz högre än den för JT65 och FT8 en arbetsfrekvens 2 kHz lägre.

Ljudnivå för sändning
 • Klicka på Tune knappen i huvudfönstret för att nyckla radion i sändningsläge och sända ut en kontinuerlig ton.

 • Lyssna på den utsända tonen genom att använda din radios monitoreringsfunktion. Den utsända tonen skall vara ren utan klickningar och avbrott. Försäkra dig om att detta fortfarande är fallet när du använder datorn för andra ändamål såsom email, surfning etc.

 • Justera *Pwr"-reglaget på huvudfönstrets högra sida nedåt från sitt maxvärde tills uteffekten från din radio faller en liten bit. Detta är generellt en bra nivå för det utsända ljudet.

 • Klicka på Tune knappen ytterligare en gång eller Halt Tx för att stoppa testutsändningen.

6. Grundläggande användarhandledning

Denna del innehåller handledning till grundläggande programkontroller och funktioner hos WSJT-X med fokus på JT9, JT65 och FT8. Om du är en ny användare föreslår vi att du går igenom hela användarhandledningen för HF när du är vid din radio. Efterföljande delar täcker detaljer kring Making QSOs, WSPR mode och VHF+ Features.

6.1. Inställningar i huvudfönstret

 • Klicka på "Stop"-knappen i huvudfönstret för att stoppa mottagningen.

 • I menylisten i huvudfönstret, välj "JT9" i menyn "Mode" samt "Deep" i "Decode"-menyn.

 • Sätt ljudfrekvenserna till "Tx 1224 Hz" och "Rx 1224 Hz".

Reglage och rullister kan ändras med Piltangenterna samt Page Up/Down-tangenterna. Page Up/Down ändrar kontrollerna i större steg. Man kan också skriva in siffrorna direkt i rullisten eller använda scroll-hjulet på musen.
 • Välj Flik 2 (under "Decode"-knappen) för att visa de alternativa kontrollerna för att generera och välja meddelanden för sändning.

6.2. Nerladdning av exempelfiler

 • Välj Download samples…​ i Help-menyn.

 • Ladda ner några eller alla tillgängliga exempelfiler genom att markera kryssrutorna likt bilden nedan. För denna handledning behöver man minst ladda ner filerna för JT9 och JT9+JT65.

Downlod Samples

6.3. Inställningar för Wide Graph

Gör följande inställningar i Wide Graph-fönstret:

 • Bins/Pixel = 4

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = markerad

 • Välj visningsläge Cumulative

 • Gain och Zero-reglagen skall vara inställda mot mitten av sina skalor.

 • Spec = 25%

 • Använd musen för att justera bredden på Wide Graph-fönstret så att den övre gränsfrekvensen är runt 2400 Hz.

6.4. Trafiksättet JT9

För de följande stegen kan vi låtsas att din anropssignal är K1JT genom att skriva in denna anropssignal i fältet "My Call" under fliken "General" i inställningsfönstret under "File" | "Settings" i menylisten. Resultaten av de följande övningarna bör då vara identiska med bilderna i anvisningen nedan.

Öppna en Wave-fil:
 • I programmets menylist, välj "File | Open" och välj sedan filen ...\save\samples\130418_1742.wav. När filen öppnas bör du se något liknande det som visas i följande bild:

Main UI and Wide Graph
Avkodning, översikt

Avkodningen sker i slutet av en mottagningssekvens och sker i två steg. Den första avkodningen sker på den valda mottagningsfrekvensen som indikeras av den U-formade gröna markören i vattenfallet i "Wide Graph"-fönstret. Resultatet av avkodningen visas i både det vänstra ("Band Activity") och det högra ("Rx Frequency") textfönstrena i huvudfönstret. Efter detta söker programmet upp och avkodar alla signaler i det valda trafiksättet över hela passbandet. Den röda markören i vattenfallet indikerar uständningsfrekvensen.

Sju avkodningsbara JT9 signaler finns tillgängliga i exempelfilen. När denna filen spelades in höll KF4RWA att avsluta ett QSO med K1JT. Då den gröna markören är placerad på hans frekvens i passbandet, 1224 Hz, kommer meddelande "K1JT KF4RWA 73" att avkodas först och visas i "RX Frequency"-fönstret. "Band Activity"-fönstret kommer också att visa meddelandet samt alla de andra avkodade signaler i passbandet. Som standard kommer meddelanden som innehåller "CQ" markeras i grönt och meddelanden som innehåller din anropssignal (anropssignalen som står i fältet "My call" i inställningarna, i detta fall K1JT) markeras i rött.

Kontroller för avkodning

För att få en känsla för de kontroller som normalt används för att köra QSO:n, prova att med hjälp av musen klicka på avkodade meddelanden i de båda meddelandefönstrena samt signaler i Wide Graph-fönstret. Du bör efter lite undersökande dra följande slutsatser:

 • Att dubbleklicka på någon av de avkodade meddelandena markerade i grönt skall reslutera i följande:

  • Anropssignalen och lokatorinformationen för en station som ropar "CQ" kommer att visas i "DX Call" och "DX Grid"-fälten.

  • Meddelanden kommer att genereras för att kunna utföra ett standard QSO.

  • "Tx even" är markerad eller omarkerad beroende på om man vill sända på jämn eller udda minut.

  • Markörerna för Rx och Tx är flyttade till den frekvens stationen som ropar "CQ" finns på.

  • Radioknappen "Gen Msg" (“genererade meddelande”) längst ner i det högra hörnet i huvudfönstret är invald.

  • Om du har valt "Double-click on call sets Tx Enable" i inställningarna kommer knappen Enable Tx aktiveras och en utsändning kommer starta automatiskt vid lämplig tidpunkt.

  • Du kan själv påverka hur ett dubbelklick påverkar markörerna genom att hålla nere Shift-tangenten för att endast flytta Tx-frekvensen eller Ctrl-tangenten för att flytta både Rx och Tx-frekvensen.

Du kan förhindra att Tx-frekvensen ändras genom att kryssa i Hold Tx Freq.
 • Dubbleklicka på det avkodade meddelandet K1JT N5KDV EM41 som är markerat i rött. Detta kommer att få samma resultat som i föregående steg förutom att Tx-frekvensen (röda markören) inte flyttas. Meddelanden som detta är ofta svar på ditt eget "CQ" eller från en station som ropar upp dig direkt efter du avslutat ett QSO. Förmodligen vill du stanna kvar på den Tx-frekvens du redan ligger på.

 • Klicka på valfritt ställe i vattenfallet för att ställa in Rx-frekvensen (den gröna markören i vattenfallet).

 • Håll inne "Shift"-tangenten och klicka på valfritt ställe i vattenfallet för att ställa in Tx-frekvensen (den röda markören).

 • Håll inne "Ctrl"-tangenten och klicka på valfritt ställe i vattenfallet för att ställa in både Tx och Rx-frekvensen till samma frekvens.

 • Dubbelklicka på en signal i vattenfallet för att ställa in Rx-frekvens samt utföra en avkodning av signalen under markören. Den avkodade texten kommer att visas i det högra meddelandefönstret.

 • Håll inne "Ctrl"-tangenten och dubbelklicka på en signal för att både ställa in Tx och Rx-frekvensen samt avkoda signalen under markören.

 • Klicka på knappen "Erase" för att rensa den högra meddelandefönstret på avkodade meddelanden.

 • Dubbelklicka på knappen "Erase" för att rensa båda meddelandefönstrena på avkodade meddelande.

6.5. Trafiksättet JT9+JT65

I huvudfönstret:
 • Välj "JT9+JT65" under menyn "Mode" i menylisten.

 • Klicka på knappen "Tx mode" i huvudfönstret tills den visar "Tx JT65 #" samt sätt Tx och Rx-frekvenserna till 1718 Hz.

 • Dubbelklicka på "Erase"-knappen för att rensa eventuella meddelanden i meddelandefönstrena.

Inställningar för Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 7

 • JT65 …​. JT9 = 2500

 • Justera bredden på Wide Graph fönstret så att den övre frekvensgränsen är ungefär 4000 Hz.

Öppna en Wav fil:
 • I huvudfönstrets menylist, Välj File | Open och leta dig fram till filen ...\save\samples\130610_2343.wav. Vattenfallet i Wide Graph fönstret bör se ut såhär:

Wide Graph Decode 130610_2343

Lägg märke till den Blåa markören i vattenfallets skala. Dess position ställs in vid spinnern "JT65 nnnn JT9" där "nnnn" är frekvensen i Hz. När "JT9+JT65"-läget används kommer programmet att automatiskt avkoda JT9-signaler endast ovan denna frekvens. JT65-signaler kommer dock bli avkodade i hela passbandet.

JT9-signaler visas i spektrumläget "Cumulative" som näst intill rektangulära och med en signalbandbredd på ungefär 16 Hz. De har ingen tydlig synkroniseringston som i den lägre frekvensdelen av en JT65-signal. Både JT9 och JT65 har sin nomimella frekvens på den lägsta tonen, till vänster i sitt individuella frekvensspektrum.

Den laddade exempelfilen innehåller 17 avkodningsbara signaler. Av dessa är nio JT65- signaler (markerade med ett #-tecken i meddelandefönstrena) samt åtta JT9-signaler (markerade med ett @-tecken i meddelandefönstrena). På flerkärniga datorer kommer dekodrarna för JT9 och JT65 köras samtidigt och resultatet visas samtidigt. "Band Activity"-fönstret innehåller alla avkodade signaler (du kan behöva rulla tillbaka listan i fönstret för att se alla). En signal som är under den gröna markören i vattenfallet ges avkodnigsprioritet och dess meddelande visas också i "Rx Frequency"-fönstret.

decodes
 • Prova att klicka i meddelandefönstren och vattenfallet och bekräfta att programmet beter sig likadant som i exempel 1. WSJT-X avgör automatiskt trafiksättet för varje JT9 eller JT65-meddelande.

När du dubbelklickar på en signal i vattenfallet kommer denna bli avkodad även om det är på “fel” sida av den blåa markören. Programmet byter automatiskt till det avkodade trafiksättet vid sändning och Tx och Rx-markörerna ändrar automatiskt till rätt storlek. För att välja en JT65-signal, klicka på synktonen i dess väntra kant.
 • Dubbelklicka i vattenfallet nära 815 Hz: Ett JT65-meddelande från W7VP kommer att avkodas och visas i "Rx Frequency"-fönstret. Mellan kolumnen UTC och Freq hittar du dB, det uppmätta signal till brusförhållandet (SNR) samt DT vilket indikerar signalens tidsskillnad i sekunder relativt till din datorklocka.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Dubbelklicka i vattenfallet på 3196 Hz. Programmet kommer nu att avkoda ett JT9-meddelande från IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Rulla tillbaka listan i "Band Activity"-fönstret och dubbelklicka på meddelandet CQ DL7ACA JO40. Programmet kommer nu ställa "Tx mode"-knappen till JT65 samt Tx och Rx-frekvensen till DL7ACA:s arbetsfrekvens, 975 Hz. Om du i fliken "General" i inställningarna valt "Double-click on call sets Tx Enable" kommer programmet nu att ställa in sig för att påbörja ett QSO med DL7ACA.

 • Dubbelklicka på det avkodade JT65-meddelandet CQ TA4A KM37. Programmet kommer nu ställa "Tx mode"-knappen till JT9 och ändra Rx och Tx-frekvenserna till 3567 Hz. Programmet är nu redo att påbörja ett JT9-QSO med TA4A.

Öppna den första exempelfilen igen:
 • Välj "File | Open" i huvudfönstrets menylist och leta dig fram till filen …​\save\samples\130418_1742.wav.

För att dra fullständig nytta av "JT9+JT65"-läget i WSJT-X behöver din mottagare ha en bandbredd på åtminstone 4 kHz. Exempelfilerna är inspelade med en mycket smalare bandbredd, ungefär 200 till 2400 Hz. Om du inte har ett mottagarfilter som är bredare än ungefär 2.7 kHz kommer det se ungefär likadant ut. För bästa visning av vattenfallet i Wide Graph-fönstret, justera värdet i "Bins/Pixel" och bredden på Wide Graph-fönstret så att endast den aktiva delen av spektrumet visas (t.ex 200 till 2400 Hz). Öppna exempelfilen igen efter du har gjort justeringar i inställningarna för vattenfallet och dess fönster för att uppdatera vattenfallet.

Signalerna i denna exempelfilen är endast JT9-signaler. För att avkoda dessa automatiskt i JT9+JT65-läget måste du flytta JT65 nnnn JT9-gränsen ner till 1000 Hz eller mindre.

Inställningar för vattenfallet

Det är nu en god idé att experimentera med inställningen för "Start" samt de reglage som kontrollerar "Gain" samt "Zero" för information i vattenfallet. "Start" anger vilken frekvens som skall visas på skalans vänstra sida. "Gain" förstärker eller dämpar signalernas amplitud i vattenfallet samt "Zero" höjer eller sänker spektrumets referensnivå. "N Avg" anger vattenfallets uppdateringshastighet. Vidare finns inställningar för olika typer av spektrum där färger och olika teman kan väljas. Det kan kanske vara hjälpsamt att avmarkera Flatten-inställingen när du justerar inställningarna för Wide Graph-fönstret. Öppna exempelfilen igen efter du har gjort justeringar i inställningarna för att uppdatera vattenfallet.

6.6. Trafiksättet FT8

Huvudfönstret:
 • Välj FT8 i menyn Mode i menylisten.

 • Ställ in Tx och Rx-frekvenserna till 1200 Hz.

 • Dubbelklicka på Erase-knappen för att rensa båda meddelandefönstren.

Inställningar för Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 4, Start = 200 Hz, N Avg = 2

 • Justera bredden på "Wide Graph"-fönstret så att den övre gränsfrekvensen är ungefär 2600 Hz.

Öppna en Wav-fil:

I huvudfönstrets menylist, Välj File | Open och leta dig fram till filen ...\save\samples\FT8\170709_135615.wav. Vattenfallet i Wide Graph fönstret bör se ut såhär:

Wide Graph Decode 170709_135615
ft8 decodes
 • Klicka med musen på valfitt ställe i vattenfallet. Den gröna markören för Rx-frekvensen kommer att hoppa till vald frekvens samt kontrollen för Rx-frekvensen uppdateras därefter.

 • Gör nu samma sak med "Shift"-tangenten nedtryckt. Nu kommer markören för Tx-frekvensen samt kontrollen för Tx-frekvensen att ändras enligt dina val.

 • Prova nu att göra samma sak med "Ctrl"-tangenten nedtryckt. Nu kommer debåda markörerna samt kontrollerna för Tx och Rx att ändra sig enligt dina val.

 • Ett dubbleklick på någon frekvens i vattenfallet gör allt det ovanstående samt instruerar programmet att försöka utföra en avkodning av eventuella signaler i närheten av den valda frekvensen. För att avkoda en speciell signal, dubbleklicka nära signalens vänstra kant i vattenfallet.

 • Dubbelklicka nu i en av raderna med avkodad text i huvudfönstret. Alla tre raderna uppvisar samma beteende och Rx-frekvensen flyttas till respektive signals frekvens. Tx-frekvensen kommer dock lämnas orörd. För att ändra både Rx och Tx-frekvensen, håll inte "Ctrl"-tangenten samtidigt som man dubbelklickar.

FT8-avkodaren kan ofta avkoda ett antal överlappande signaler på samma eller närliggande frekvens. När det är hög belastning på bandet och många stationer som ropar kan man ofta med fördel flytta sin sändningsfrekvens aningen uppåt eller nedåt när du ropar på en motstation. Kortkommandot Shift+F11 samt Shift+F12 gör det enkelt att flytta din Tx-frekvens i 60 Hz steg uppåt eller nedåt i frekvens. Kontrollera dock att frekvensen du flyttar till är ledig.
Mer hjälpsamma tips om hur man kör FT8 kan hittas på följande länk here. Tack till ZL2IFB!
FT8 DXpedition-funktionen:
 • Denna specialfunktion gör det möjligt för DXpeditioner att kunna köra FT8-QSO:n i hög takt. Båda stationerna måste använda WSJT-X Version 1.9 eller senare. Detaljerad instruktion för funktionen finns på följande länk, FT8 DXpedition Mode (Notera, endast engelska). Använd inte funktionen utan att ha läst dessa instruktioner noggrant!

FT8 DXpedition-funktionen är endast meningen att användas av legitima DXpeditioner samt de som vill köra dessa. Använd inte funktionen för reguljär FT8-trafik samt på de vanliga FT8-frekvenserna. Använd inte heller möjligheten för multi-signaler om du inte är en DXpeditions-station. Om du tänker använda funktionen i "Fox"-läget, hitta en lämplig frekvens överensstämmande med den aktuella bandplanen. Meddela din aktivitet till möjliga intressenter. Kom ihåg att din utsända signal kommer att sträcka sig ca 4kHz ovan den frekvens din transciever visar.
När du är färdig med denna handledning, glöm inte att ändra signalen i fältet My Call i inställningarna, fliken General till din egen signal!

7. Att köra QSO:n

7.1. Standard QSO

Enligt långtgående traditioner så kräver ett QSO minimalt att man utbyter anropssignaler, signalrapport eller någon annan information samt kvittens att man mottagit informationen. WSJT-X är designad för främja minimala QSO:n genom att använda korta, strukturerade meddelanden. Processen fungerar bäst om man använder dessa format och följer en standardpraxis. Det rekommenderade och grundläggande sättet att utföra ett QSO ser ut ungefär såhär:

CQ K1ABC FN42             #K1ABC ropar CQ
         K1ABC G0XYZ IO91   #G0XYZ svarar
G0XYZ K1ABC –19            #K1ABC skickar rapport
         K1ABC G0XYZ R–22   #G0XYZ skickar R (kvittens)+rapport
G0XYZ K1ABC RRR            #K1ABC skickar RRR (kvittens)
         K1ABC G0XYZ 73    #G0XYZ skickar 73

Standardmeddelanden består av två anropssignaler (eller CQ, QRZ, eller DE samt en anropssignal) följt av den sändande stationens lokatorruta, en signalrapport , R plus en signalrapport, eller den slutliga kvittensen RRR eller 73. Dessa meddelanden är komprimerade och kodade på ett högeffektivt och tillförlitligt sätt. I okomprimerad form (som det visas på skärmen) kan meddelandena innehålla så mycket som 22 tecken.

Signalrapporterna är benämnda i dB som signal till brusförhållande (S/N) där referensnivån är lika med brusnivån i en bandbredd av 2500 Hz. Som i exemplet ovan, rapporterar K1ABC till G0XYZ att hans signal är 19 dB under brusnivån mätt i en bandbredd av 2500 Hz. G0XYZ kvitterar sedan rapporten och svarar med att K1ABC har en signal som är -22 dB. Signalrapporter i JT65 är begränsade till värden mellan -30 till -1 dB och värden över -10 dB är kraftigt komprimerade. JT9 stödjer ett utökat rapporteringsområde mellan -50 till +49 dB och rapporterar mer tillförlitliga värden för relativt starka signaler.

Signaler blir synbara i vattenfallet när S/N värdet är undefär -26dB och hörbara (för någon med bra hörsel) vid ungefär -15 dB. Gränsen för när signaler blir avkodningsbara är runt -20 dB för FT8, -23 dB för JT4, -24 dB för JT65 samt -26 dB för JT9.
Ett antal valmöjligheter finns tillgängliga för de tillfällen då snabba QSO är önskavärda. Dubbleklicka på Tx1-kontrollen under Now eller Next för att växla användandet av Tx2-meddelandet istället för Tx1 för att starta ett QSO. Man kan även dubbelklicka på Tx4-kontrollen för att växla mellan att sända RRR` eller RR73 i det meddelandet. Använd RR73-meddelandet endast om du är säker på att omsändningar kommer att behövas.

7.2. Fritextmeddelande

Det händer att användare vill kunna skicka sin egna meddelanden i slutet av ett QSO. Fritextmeddelanden som t.ex. “TNX ROBERT 73” eller “5W VERT 73 GL” stöds med upp till 13 tecken inklusive mellanslag. Generellt skall man undvika teckenet / i fritextmeddelanden eftersom programmet kan tolka din text som en del av en sammansatt signal. Det är nog ganska uppenbart att JT4-, JT9- och JT65-trafiksätten inte är designade eller avsedda för längre samtal eller s.k "rag-chewing".

7.3. Autosekvensiering av meddelanden

De "långsamma" trafiksätten JT4, JT9, JT65, och QRA64 har närmare 10 sekunder med tid över för operatören att kontrollera mottagna meddelanden och välja lämplig åtgärd för nästa sändningspass. För FT8, som använder 15 sekunders T/R-cykler, är denna tid endast 2 sekunder vilket oftast inte är nog med tid. P.g.a detta har en grundläggande autosekvensieringsfunktion införts i programmet. För att aktivera denna, markera Auto-Seq i huvudfönstret.

AutoSeq

När du ropar CQ kan du även välja att markera Call 1st. Programmet kommer då att automatiskt skicka ett meddelande till den signal vars svarsmeddelande till dig avkodades först.

När Auto-Seq är aktiverat kommer programmet att avaktivera Enable Tx efter slutet på varje QSO. Det är inte meningen att programmet skall utföra helt automatiska QSO:n.

7.4. VHF Contest-läget

Ett spciellt VHF Contest Mode kan aktiveras för FT8 och MSK144 genom att välja detta i inställningarna under fliken Advanced. Detta läge är speciellt anpassat för VHF-Contests där fyrställiga lokatorrutor används i meddelandeutväxlingarna. När Contest-läget är aktivt ser en standard QSO-sekvens ut på följande sätt:

CQ K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC R FN42
           K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73

I en Contest kan K1ABC välja att ropa CQ igen istället för att sända 73 i sin tredje utsändning.

Använd inte VHF Contest-läget på HF-banden eller i en situation där världsomspännande kommunikation är möjlig. Se Protokoll specifikationer för mer detaljer.

7.5. Sammansatta anropssignaler

Sammansatta anropssignaler som t.ex xx/K1ABC eller K1ABC/x hanteras på ett av två möjliga sätt:

Meddelanden innehållande sammansatta signaler av Typ 1

En lista med ungefär 350 st av de mest vanliga prefixen och suffixen kan hittas i Help-menyn i menylisten under valet Short list of add-on prefixes and suffixes. En enkel sammansatt anropssignal som inkluderar någon av de som nämns i listan kan användas för att ersätta det tredje ordet i ett meddelande (normalt sett en lokatorruta, signalrapport, RRR eller 73). Följande exempel är giltliga meddelanden som innehåller sammansatta anropssignaler av Typ 1:

CQ ZA/K1ABC
CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC/4

Följande meddelande är inte giltliga p.g.a att ett tredje ord är inte tillåtet i ett meddelande som innehåller en sammansatt anropssignal av Typ 1:

ZA/K1ABC G0XYZ -22    #These messages are invalid; each would
G0XYZ K1ABC/4 73     # be sent without its third "word"

Ett QSO mellan två stationer som använder sammansatta anropssignaler av Typ 1 kan se ut ungefär såhär:

CQ ZA/K1ABC
          ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC G0XYZ 73

Notera att hela den sammansatta anropssignalen sänds och tas emot i de två första utsändningarna. Efter detta utelämnar operatörerna det tillagda prefixet eller suffixet och använder standardmeddelanden.

Meddelanden som innehåller sammansatta anropssignaler av Typ 2

Prefix och suffix som inte finns med i den lista som refereades till tidigare hanteras som sammansatta anropssignaler av Typ 2. I detta fallet måste den sammansatta anropssignalen vara det andra ordet i ett två eller treords meddelande samt att det första ordet måste vara CQ, DE eller QRZ. Prefixen kan bestå av ett till fyra tecken, suffixen ett till tre tecken. Ett tredje ord som förmdelar lokator, rapport, RRR eller 73 är tillåtna. Följande meddelanden är exempel på giltliga anropssignaler av Typ 2:

CQ W4/G0XYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/G0XYZ FM18
DE W4/G0XYZ -22
DE W4/G0XYZ R-22
DE W4/G0XYZ RRR
DE W4/G0XYZ 73

I varje fall ovan så behandlas de sammansatta anropssignalerna som en Typ 2-anropssignal p.g.a det tillagda prefixet eller suffixet inte är en av dem som finns i listan. Notera att en andra anropssignal aldrig är tillåten i dessa meddelanden.

Kom ihåg att under en utsändning så visas alltid ditt utsända meddelande i huvudfönstrets "statusfält" markerat i gult. Det visas precis som hur andra stationer kommer att ta emot det. Kontrollera alltid att du sänder det meddelande som du önskar sända!

QSO:n som innefattar sammansatta anropssignaler av Typ 2 kan se ut som någon av följande sekvenser:

CQ K1ABC/VE1 FN75
          K1ABC G0XYZ IO91
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42
          DE G0XYZ/W4 FM18
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          DE G0XYZ/W4 73

Operatörer med en sammansatt anropssignal använder dess fulla form när man sänder CQ och möjligen även 73 p.g.a att detta krävs av myndigheterna. Andra utsändningar under ett QSO kan använda standardmeddelanden utan prefix eller suffix.

Om du använder en sammansatt anropssignal kan du behöva experimentera med inställningen "Message generation for type 2 compound callsign holders" på fliken "General" i inställningarna, så att meddelanden genereras på ett sätt som passar dina behov.

7.6. Checklista före QSO

Före du utför ditt första QSO med någon av WSJT-trafiksätten, gå igenom den grundläggande användarhandledningen ovan samt följande checklista:

 • Din anropssignal och lokatorruta är korrekt angivna.

 • PTT och CAT-styrning (om du använder detta) är konfigurerat och testat.

 • Datorns klocka är synkroniserad till UTC tid inom ±1 sekund.

 • Din radio är inställd på trafiksättet USB (övre sidbandet).

 • Radions filter är centrerade och intällda till bredast möjliga passband (upp till 5 kHz).

Kom ihåg att FT8, JT4, JT9, JT65 eller WSPR kräver normalt sett inte höga effekter. Vid trafik på HF-banden är QRP en norm.

8. VHF+ funktioner

I WSJT-X v1.9 stödjer ett antal nya funktioner och trafiksätt designade för att användas på VHF och högre frekvensband. Dessa är bland annat:

 • FT8, ett trafiksätt designat för att göra snabba QSO:n med svaga och fädande signaler.

 • JT4, ett trafiksätt som är speciellt användbart för EME på mikrovågsbanden.

 • JT9, de snabba undertrafiksätten. Dessa är användbara vid scatter utbredning på VHF banden.

 • QRA64, ett trafiksätt för EME som använder sig av “Q-ary Repeat Accumulate”-kodning. Ett “Low-Density Parity-Check” (LDPC)-kod med 64-teckens symbolalfabet.

 • MSK144, ett trafiksätt för meteorscatter som använder en binär LDPC-kod och “Offset Quadrature Phase-Shift Keying” (OQPSK). Den resulterande vågformen kallas ibland för “Minimum Shift Keying” (MSK).

 • ISCAT, som är avsedd för flygplansscatter och andra typer av scatterutbredningar.

 • Echo, för att detektera och mäta dina egna månekon.

 • Doppler tracking, vilket blir viktigare för EME-trafik på frekvensband ovan 1.2 GHz.

 • Möjlighet till Autosekvensiering med JT4, JT9, JT65, FT8 samt QRA64.

8.1. VHF Inställningar

För att aktivera funktionerna för VHF och högre frekvenser:

 • På fliken General i inställningarna, markera Enable VHF/UHF/Microwave features och Single decode.

 • För EME-trafik, markera Decode at t = 52 s för att kompensera tidsfördröjningen av mottagna signaler vid EME.

 • Om du kommer att använda dig av den automatiska Dopplerspårningen och din radio accepterar CAT-kommandon för att ändra frekvens under sändning, markera Allow Tx frequency changes while transmitting. Bland de radioapparater som tillåter detta finns bland annat IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (med Rev 9 firmware uppgradering), Flex 1500 and 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100, och KX3. För att dra fullständigt nytta av Dopplerspårningen skall din radio tillåta frekvensändringar i 1 Hz steg med CAT-styrningen.

Om din radio inte accepterar CAT-kommandon för att ändra frekvens under utsändning kommer Dopplerspårningen använda sig av en uppskattad sändings frekvens. Frekvensen, som kommer att ha ett värde som är beräknad till mitten av utsändningsperioden, kommer att ställas in strax före en utsändning påbörjas.
 • På fliken Radio i inställningarna, markera Split Operation (antingen Rig eller Fake It, du kan behöva experimentera med båda valen för att hitta den inställning som passa bäst för din radio).

 • På höger sida i huvudfönstret, välj Tab 1 för att visa det traditionella formatet för att skriva in och välja Tx-meddelande.

Huvudfönstret kommer att omkonfigurera sig själv för att inkludera alla nödvändiga kontroller för varje trafiksätt.

 • Om du använder en transverter, ställ in lämpligt värde för ev. Offset (frekvensfel) i fliken Frequencies under inställningarna. Frekvensfelet definieras som det önskade frekvensvärdet minus den önskade frekvensen. T.ex. när man använder en 144 MHz radio på 10368 MHz är: Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224.000. Om frekvensbandet redan finns med i tabellen så kan du ändra Offset-värdet genom att dubbelklicka på Offset-fältet. Om det är ett nytt frekvensband kan man lägga till ett värde genom att högerklicka i tabellen och välja Insert.

Station information
 • I menyn View i huvudfönstrets menylist, välj Astronomical data för att visa viktig information för spårning av solen och månen samt för att kontrollera den automatiska Dopplerspårningen. Den högra delen av fönstret blir synligt när man markerar Doppler tracking.

Astronomical data

Tre olika typer av Dopplerspårningsfunktioner är valbara:

 • Välj Full Doppler to DX Grid om du vet din QSO-partners lokatorruta samt att denne inte kommer att använda sig av någon Doppler kontroll.

 • Välj Receive only för att aktivera Dopplerspårning på din mottagningsfrekvens till en specifik lokatorruta. Tx-frekvensen kommer att vara fixerad.

 • Välj Constant frequency on Moon för att korrigera dina egna Dopplerskift till eller från månen. Om din QSO-partner gör samma sak kommer ni båda att ha samma Dopplerkompensering. Vidare kommer även andra som använder denna funktion att kunna höra er båda utan att behöva göra manuella frekvensjusteringar.

 • Välj On Dx Echo när din QSO-partner inte använder automatiserad Dopplerspårning samt annonserar dennes sändningsfrekvens och lyssnar på sin egen ekofrekvens. När funktionen är aktiverad kommer denna ställa in din transceiver till mottagning för att korrigera för det gemensamma doppleskiftet. I sändning kommer din transciver ställas in så din motstation hör din utsändning på sin egen ekofrekvens i början av QSO:t. Undertiden QSO:t pågår kommer din QSO-partner motta dina signaler på startfrekvensen så att de inte behöver justera sin mottagare för dopplerskiftningen. Sked-frekvensen är i detta fallet satt till den frekvens som din QSO-partener meddelat.

 • Välj Call DX efter du har manuellt letat upp en station med Doppler-funktionen inställt till None. T.ex i en situation där man söker av bandet efter stationer . Normalt sett är det nödvändigt att man samtidigt som man ändrar frekvensen på transceivern håller nere Ctrl-tangenten. Från det ögonblick man väljer Call DX så kommer din sändarfrekvens hamna på samma frekvens som du lyssnar på.

 • Se avsnittet Astronomical Data för detaljer kring informationen som visas i detta fönster.

8.2. JT4

JT4 är designad speciellt för EME-trafik på mikrovågsbanden, 2.3 GHz och uppåt.

 • Välj JT4 i menyn Mode i huvudfönstrets menylist. Den mittersta delen av huvudfönstret kommer att se ut ungefär såhär:

VHF Controls
 • Välj det önskade undertrafiksättet, Submode, vilket avgör tonavståndet. Längre avstånd används på de högre mikrovågsbanden för att tillåta en större Dopplerspridning. T.ex. så används JT4F generellt för EME på 5,7 och 10 GHz bandet.

 • För EME-QSO:n använder vissa operatörer s.k “Short-form” JT4-meddelanden som består endast av en ton. För att aktivera automatisk generering av dessa meddelanden, markera rutan be

 • Välj Deep från menyn Decode i menylisten. Du kan även välja Enable averaging och eller Enable deep search.

Decode Menu

Följande skärmdump visar en utsändning från ettt 10 GHz EME-QSO med JT4F.

JT4F

8.3. JT65

Att köra JT65 på VHF och de högre banden skiljer sig inte mycket från trafik på HF, dock finns det några viktiga olikheter som man skall vara uppmärksam på. Typisk användning på VHF/UHF-banden innefattar oftast endast en signal (eller kanske två eller tre) i passbandet. Därför kan det vara mer användbart att använda funktionen Single decode på fliken General i inställningarna. Funktionen Two pass decoding på fliken Advanced kommer förmodligen heller inte att behövas. Med VHF-funktionerna aktiverade kommer JT65-dekodern att reagera på två speciella meddelandeformat som ofta används för EME-trafik: OOO signalrapporten och två-tons “Shorthand”- meddelanden för RO, RRR och 73. Dessa meddelanden visas alltid vid mottaging och kommer att genereras för sändning om rutan benämnd Sh markeras.

Försäkra dig om att Deep under Decode i menylisten är invalt. Du kan även välja att inkludera Enable averaging och Deep search

Följande skärmdump visar tre utsändningar från ett 144 MHz EME-QSO där undertrafiksättet JT65B och “shorthand” användes. Notera de färgade markeringarna i frekvensskalan i Wide Graph-fönstret. Den gröna markeringen vid 1220 Hz indikerar den valda QSO-frekvensen (frekvensen för JT65-signalens synkton) och F Tol-området (frekvenstoleransen). Den gröna markeringen vid 1575 Hz markerar frekvensen för den högsta datatonen i JT65-signalen. De oranga markörerna indikerar frekvensen för den övre tonen i två-tons signalerna för RO, RRR och 73.